Vanaf 1 oktober kunnen bestuurders via speekseltesten gecontroleerd worden op drugsgebruik. Er wordt gecontroleerd op cocaïne, heroïne, XTC, speed en cannabis.

Speekseltest

Hoe verloopt een controle concreet?

Bestuurders van een voertuig die vermoedelijk onder invloed zijn van één van bovenvermelde stoffen kunnen gecontroleerd worden. De procedure bestaat uit drie stappen:

  • Checklist
  • Speekseltest
  • Speekselanalyse (of bloedanalyse) in een labo

Er wordt eerst een 'checklist' afgenomen waarbij je beoordeeld wordt op een aantal uiterlijke kenmerken die op recent druggebruik kunnen wijzen. Men let bijvoorbeeld op bloeddoorlopen ogen, verwijde of verengde pupillen, moeilijk spreken, verward of nerveus gedrag,…

Krijgt men op basis van die checklist verdere aanwijzingen van rijden onder invloed van drugs, dan wordt er een speekseltest afgenomen. Scoor je positief op deze test dan wordt het rijbewijs onmiddellijk voor 12 uur ingetrokken.

Vervolgens wordt een speeksel- of bloedstaal afgenomen dat in een labo verder onderzocht wordt. Als ook dat staal positief is, ben je strafbaar. De straffen bestaan uit een geldboete van 1.100 tot 11.000 € tot een mogelijk rijverbod. Wordt men herhaaldelijk betrapt dan worden de straffen zwaarder (met zelfs mogelijke gevangenisstraf).

Speekseltest

Hoe lang blijven drugs opspoorbaar?

De opspoorbaarheid van drugs is afhankelijk van hoe lang je reeds gebruikt, hoeveel je gebruikt hebt, maar ook van een aantal persoonskenmerken zoals gewicht en het vetpercentage in je lichaam. Het BIVV geeft zelf volgende schattingen aan wat betreft opspoorbaarheid:

  • Amfetamines en speed 10 minuten (bij zeer gering gebruik) tot 3 dagen (bij frequent gebruik en indien je een hoog vetpercentage hebt).
  • Cocaïne en crack tot 24 of tot 72 uur na het laatste gebruik (afhankelijk van hoeveelheid en frequentie)
  • Opiaten, morfine en heroïne tot enkele dagen na gebruik
  • Cannabis tot 14 uren na gebruik (onafhankelijk van de gebruikte hoeveelheid).

Wat cannabis betreft zou volgens bepaalde bronnen de opspoorbaarheid langer kunnen zijn (tot 72 uren na gebruik), wanneer men reeds lang zeer frequent gebruikt.

Positief scoren op de speekseltest betekent dat je recent gebruikt hebt, waarbij het dus mogelijk is dat je op het moment van de controle niet meer effectief 'onder invloed' bent. De verdere analyse in het labo zou hier uitsluitsel over moeten geven. Een aantal toxicologen trekken dit echter in twijfel (zie recente persberichten in diverse kranten). Volgens hen kan enkel een bloedproef uitsluitsel geven. Het laatste woord is hier dus nog niet over gesproken...

Meer info

De speekseltest FAQ op de website van de BIVV
De 'factsheet' van De Druglijn (pdf)