Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vereniging voor
Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) verzamelden bij 18.543 studenten de gegevens
over hun gebruik van alcohol, drugs en medicatie. I.v.m. cannabis kwam men tot volgende resultaten:

  • 43,0% van de studenten gebruikte ooit cannabis.
  • 22,9% gebruikte het afgelopen jaar cannabis.
  • Er zijn opvallend meer mannelijke dan vrouwelijke gebruikers en hun gebruik is ook veel frequenter.
  • Tweederde van de cannabisgebruikers (68,7%) geeft aan geen negatieve gevolgen van dat gebruik
    te merken. Bij een derde is dat wel het geval (31,3%). Eén op de zes (17,3%) vertoont zelfs
    meerdere indicaties van problematisch gebruik.

Lees de perstekst op de VAD website

studentenbevraging middelengebruik