Recent publiceerde het Universitair Medisch Centrum Utrecht de resultaten van een online onderzoek bij cannabisgebruikers. Via de website http://www.cannabisquest.nl worden reeds enkele jaren online vragenlijsten aangeboden aan jongeren tussen 18 en 25 jaar. Om deelnemers aan te moedigen mee te doen kunnen ze allerlei prijzen winnen. Tot nu toe telde men ongeveer 26.000 deelnemers.

Enerzijds wordt gevraagd een test in te vullen die peilt naar psychotische belevingen, nl. de 'Community Assessment of Psychic Experiences' (CAPE). Anderzijds verzamelt men data rond de beginleeftijd en de mate waarin men cannabis gebruikt (er wordt gevraagd naar het gespendeerde bedrag in euros per week). Uit de resultaten komt naar voor dat mensen die op de leeftijd van twaalf jaar of jonger zijn begonnen met gebruik, driemaal zo vaak last hebben van psychotische symptomen zoals achterdocht en het horen van stemmen. Hoe hoger het gebruik, hoe groter de kans op een psychiatrische opname tijdens de jongvolwassenheid.

De vraag blijft alleen of mensen met problemen meer cannabis gaan roken, of dat je van cannabisgebruik net problemen krijgt. De onderzoekers vragen zich ook af of er een verband kan zijn met het gestegen THC gehalte in de 'nederwiet'. In de nabije toekomst wil men deelnemers ook uitnodigen om DNA onderzoek te doen, om een beter zicht te krijgen op eventuele erfelijkheidsfactoren.

Meer info: www.umcutrecht.nl
De onderzoekswebsite: www.cannabisquest.nl

Cannabisquest