Vroeg beginnen met sigaretten roken blijkt een sterke voorspeller van later cannabisgebruik. Deze bevinding kwam naar voor in het TRAILS-onderzoek (TRacking Adolescents' Individual Lives Survey), een langlopende studie naar de ontwikkeling van de geestelijke gezondheid en het sociale gedrag van jongeren in verschillende landen waaronder Nederland. De vaak voorkomende gedachte dat gedragsproblemen rechtstreeks experimenteren met cannabis voorspellen, wordt echter ter discussie gesteld. Vroeg beginnen met sigaretten roken blijkt wel een krachtige voorspeller van beginnen met cannabis, onafhankelijk van eerdere gedragsproblemen.

Meer hierover op de website van het Universitair Medisch Centrum Groningen

tabak