Er bestaan zeer uiteenlopende meningen over cannabis, drugs en het beleid dat hieromtrent zou moeten gevoerd worden. Hieronder verzamelden we enkele opvallende uitspraken die in de pers verschenen. Graag willen we jouw reactie weten.

Op zoek naar info om beter je mening te kunnen vormen ? Lees dit artikel of 'Dossier Cannabis'

"Gedogen en ontraden gaan niet samen"

"In de lijn met de rest van Europa is drugsgebruik voor het Belgische beleid een probleem van volksgezondheid. Het stoelt op drie pijlers: preventie, hulpverlening en repressie als ultieme remedie. Opmerkelijk is dat men af wil van het vaak verkeerd geïnterpreteerde begrip 'gedoogbeleid' en men voortaan nog alleen spreekt over 'een consequent ontradingsbeleid'. Dat schept duidelijkheid, want gedogen en ontraden gaan niet samen. Dat ontraden slaat niet alleen op illegale drugs, maar ook op alcohol en psychoactieve middelen zoals pijnstillers, antidepressiva, pep- en kalmeringsmiddelen en slaappillen. Ik geef op korte termijn voorrang aan de continuïteit van het straathoekwerk en projecten rond alternatieve gerechtelijke maatregelen, de hulpverleningscapaciteit en een betere spreiding van het aanbod."
- Prof. Dr. Brice De Ruyver is criminoloog en doceert strafrecht, strafrechtelijk beleid en drugsbeleid aan de Rechtsfaculteit in Gent.

"Er is maar n optie: een zachte maar duidelijke nul tolerantie"

"Uit de cijfers van de Vlaamse hulpverleningscentra blijkt dat druggebruikers jonger dan 20 jaar die hulp zoeken meestal verslaafd zijn aan cannabis. Er is maar één optie: een zachte maar duidelijke nul tolerantie. Aangezien cannabis elke emotie versterkt is er een toename van depressies, suïcidaal denken, verbale en fysische agressie, paranoia. Cannabis leidt tevens tot deconcentratie, amotivatie, een toename van allerhande psychosen, asociaal gedrag en evolutie naar marginaliteit. Eenmaal een kind verslaafd is aan cannabis heb je er geen vat meer op en kan je het niet meer opvoeden zoals het hoort. Het Vlaams Platform tegen druggebruik verzet zich daar tegen. (...) Niet enkel dealers moeten worden aangepakt. Ook de gebruikers moeten een duidelijk financieel signaal krijgen dat ze fout bezig zijn . Het zijn immers ook de gebruikers die de anderen gaat overhalen en zo het algemeen toenemende gebruik en misbruik veroorzaken. (...) Bovendien is de strijd tegen cannabis ook een strijd tegen alcoholverslaving, tegen criminaliteit en tegen Zinloos Geweld. "
- Dr. Mireille Vergucht, woordvoerster van het Vlaams Platform tegen Drugs

"De regulering van cannabis lijkt ons de meest geschikte manier om de criminaliteit te bannen..."

"Een hardere, repressieve aanpak van de sector - zoals in Nederland enkele jaren geleden - heeft vooral tot gevolg dat de ervaren hobbykwekers het risico niet meer nemen. Het gat in de markt dat zij achterlaten, wordt ingepikt door de nieuwe, professionele kwekers die een geldboete of een opsluiting incalculeren als een beroepsrisico. De winsten die met cannabisteelt te rapen vallen, zijn kennelijk zo groot dat ze na hun arrestatie gewoon opnieuw beginnen. Tegelijk krijgt de cannabisbranche een crimineel karakter. De regulering van verkooppunten, productie en aanvoer lijkt ons de meest geschikte manier om de criminaliteit te bannen en de kwaliteit van het product te bevorderen."
- Tom Decorte hoogleraar criminologie te Gent

"Laten we drugs decriminaliseren"

"Laten we het Scandinavische model hanteren: een soort staatswinkels waar je drugs kunt krijgen. Zo kun je ook betere kwaliteitscontroles toepassen. Want vandaag gaan mensen vaak dood omdat ze vergif gebruiken. Behalve kwaliteitscontroles kun je als overheid ook campagnes opzetten om druggebruik te ontraden, zoals we dat nu doen met roken. Tegelijk kun je verslaafden beter opvangen. Nogmaals, ik wil druggebruik niet stimuleren of moreel goedkeuren. Integendeel. Maar met moraliteit gaan we hier niet uitgeraken. We willen resultaat. En dat krijgen we niet met de huidige aanpak."
- Paul De Grauwe, hoogleraar economie aan de K.U.Leuven