Recent werd de Cannabishulp online gezet. De website bevat een ruim informatiegedeelte over cannabis en cannabisgebruik. Bezoekers kunnen ook een zelftest uitvoeren en hun ervaringen publiceren in een forum. Mensen die hun cannabisgebruik willen veranderen (minderen of stoppen) kunnen gebruik maken van een gestructureerd programma dat ongeveer 3 maanden duurt. Tijdens deze periode kunnen ze wekelijks contact hebben met een professionele hulpverlener, via chat. Het programma is anoniem toegankelijk in heel Vlaanderen en is kosteloos voor deelnemers.

Bezoek de website: www.cannabishulp.be

Cannabishulp