In Nederland heeft de regering plannen om sterke cannabissoorten, met meer dan 15% THC, onder te brengen onder de categorie 'harddrugs'. Dit houdt dus een volledig verbod in van deze soorten. Volgens het Trimbosinstituut zou ongeveer 80 procent van het huidige aanbod nederwiet en hasj in de coffeeshops meer dan 15 procent van de werkzame stof THC bevatten.

cannabis harddrug? 

De commissie Garretsen die aan de basis ligt van de mogelijke wetswijziging, haalt voornamelijk 2 argumenten aan:

  • Het feit dat epidemiologisch onderzoek aangetoond heeft dat cannabisgebruik tijdens de adolescentie, een risicofactor is voor ontstaan van schizofrenie op latere leeftijd, en dat cannabis met een hoog thc-gehalte daarbij een hoger risico lijkt te vormen.
  • Het onverantwoord zou zijn om uitvoerig onderzoek af te wachten, omdat de schade voor de volksgezondheid vooral is toegenomen na 2001, en het THC gehalte toen rond de 11% lag. Uit voorzorg wordt daarom de grens op 15% gesteld. 

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat legalisatieverenigingen, coffeeshophouders en een aantal gebruikers prostest zouden aantekenen. De maatregel wordt in de eerste plaats onuitvoerbaar geacht omdat het THC gehalte in cannabis niet zomaar aantoonbaar is. Dat kan enkel in een laboratorium gebeuren. Verder zouden gebruikers niet in de eerste plaats op zoek zijn naar zware soorten cannabis.

Meer opmerkelijk is dat er ook vanuit de drughulpverlening en vanuit wetenschappelijke hoek bezwaren geuit worden. De Jellinek organisatie geeft aan dat het eerste argument voorbij gaat "aan het feit dat schizofrenie alleen een risicofactor is bij personen met een bepaalde genetische gevoeligheid en dus niet voor iedereen geldt". Bij Tactus verslavingszorg zegt men onomwonden dat de aangekondigde wetswijziging ronduit "flauwekul" is, omdat het "totaal geen effect zal hebben op het aantal probleemgebruikers".  Omdat gebruikers vooral in de problemen zouden komen wegens de frequentie van hun gebruik en niet zozeer door de dosering. Mogelijk kan de maatregel ook averechts werken omdat sommige gebruikers meer gaan blowen om het gewenste effect te bekomen.

Prof. W. van den Brink ontkent dat bewezen is dat zwaardere cannabis sneller tot verslaving leidt. Uit onderzoek zou net naar voor komen dat onder huidige gebruikers de populariteit van zwaardere cannabis daalt, en ze dikwijls minder gaan roken om het zwaardere effect te compenseren. Essentieel vindt van den Brink dat de algemene samenstelling van cannabis bestaat uit THC en cannabidiol, en dat "het wellicht juist de combinatie van beide is die bijvoorbeeld een psychose bij de gebruiker kan bevorderen". Hij vreest er ook voor dat de cannabishandel nog meer in de illegaliteit zal onderduiken en dus nog meer verankerd wordt in de criminaliteit. 

Lees meer op de Jellinek website
Het standpunt van Tactus