Over het algemeen constateerde men bij De DrugLijn in 2010 opnieuw dat het aantal telefoongesprekken licht daalde, terwijl het aantal e-mails toenam. Het aantal gebruikers met vragen werd groter, terwijl het aantal ouders dat contact nam licht daalde.

Cannabis, de meest gebruikte illegale drug, kwam het vaakst aan bod in de contacten, nl. in 37% van de gevallen. Dat is een lichte daling sinds het jaar daarvoor. Wie nam er in eerste instantie contact op wegens cannabisgebruik? De ouders waren de grootste groep met 53%, gevolgd door de gebruikers zelf met 38%. Daarna vrienden (28%), overige familie en partners (elk 25%) en tenslotte kinderen van gebruikers (3%).

Op de 'Hoeveel is te veel' website worden een aantal tests aangeboden rond gebruik. De test die het meest uitgevoerd werd ging over alcohol (meer dan 30.000 maal), gevolgd door de cannabistest (14.000 maal). Voor het zelfhulpprogramma cannabis meldden zich maandelijks 43 gebruikers aan, met een grote meerderheid aan mannen (76%) die een gemiddelde leeftijd van 26-27 jaar hadden.

Lees hier het volledige jaarverslag

druglijn