'World Wide Weed: global trends in cannabis cultivation and its control' is een nieuw boek onder redactie van Tom Decorte e.a. Onderzoekers uit verschillende landen doen een poging om het fenomeen van de 'cannabis industrie' te beschrijven en te analyseren vanuit een sociologisch perspectief. Meer bepaald de toenemende trend om hennep lokaal te gaan produceren en minder te importeren vanuit ontwikkelingslanden. Dit onderzoek dient verder als uitgangspunt om een bredere discussie op gang te brengen rond illegale drugmarkten in het algemeen, de actoren die in deze markten opereren en de reacties van het beleid hierop.

World Wide Weed (onder redactie van: Tom Decorte, Universiteit Gent, Gary Potter, London South Bank University, en Martin Bouchard, Simon Fraser University, Canada), is hier te bestellen

world wide weed Tom Decorte