'Need for weed' is een gezamelijk project van het Trimbos-instituut en de Universiteit van Amsterdam. Gedurende drie jaar worden een groot aantal (bijna) dagelijkse blowers gevolgd. Bij een 600-tal jongvolwassenen wordt onderzocht hoe blowgedrag zich ontwikkelt en welke factoren een rol spelen bij frequent cannabisgebruik en veranderingen daarin.

need for weed

Lang niet alle frequente blowers blijken problemen te hebben met hun gebruik. Afhankelijke gebruikers hebben wel meer psychische klachten dan de gemiddelde bevolking, niet afhankelijke 'veelblowers' vertonen geen verschil. Opvallend was tot nu toe dat slechts bij een kwart van de onderzochte groep het gebruik stabiel bleef. Bij de anderen traden er veranderingen op (vooral minderen en 'blowpauzes' inbouwen, maar soms ook meer gaan gebruiken).

Wanneer er gevraagd werd naar de redenen om te blowen, werd het vaakst geantwoord: 'voor het lekkere gevoel', 'voor ontspanning', 'voor de gezelligheid'. 'Om iets te vieren' was ook een frequent aangehaalde reden. Daarna kwamen:  'uit gewoonte', 'verveling' en 'om beter te slapen'. Minder vernoemd werden: 'om scherper waar te nemen', 'om bij de groep te horen', of 'omdat het helpt problemen te vergeten'.

In de onderzochte groep deden slechts 3% van de afhankelijke gebruikers beroep op hulpverlening. Dit wil men nu nader gaan onderzoeken.

Meer info op de Trimbos website
Need for weed website