Tot nu toe was er enige onduidelijkheid over het verband tussen gebruik van cannabis en rijvaardigheid. Uit een meta-analyse (een gezamenlijke analyse van meerdere onderzoeken) besluiten Mark Asbridge e.a. dat rijden onder invloed van cannabis de kans op een fataal ongeluk verdubbelt. De studie werd gepubliceerd in de 'British Medical Journal'.

cannabis en rijvaardigheid

Vroegere studies die verminderde rijvaardigheid aantoonden waren veelal gebaseerd op tests in een laboratorium en niet op de dagelijkse realiteit. Men ging er vaak van uit dat bestuurders onder invloed in realiteit hun verminderde rijvaardigheden probeerden te compenseren door het kalmer aan te doen en voorzichtiger te rijden. Studies die wel gebaseerd waren op effectieve verkeersongevallen hielden niet altijd rekening met de invloed van andere factoren, zoals het gebruik van meerdere drugs of de combinatie met alcohol.

Mark Asbridge e.a. selecteerden studies 'in de realiteit' waarbij bestuurders geen andere psychoactieve middelen in hun bloed hadden. De conclusie was dat rijden onder invloed van cannabis de kans op een 'fataal ongeval' (dus met dodelijke afloop of zeer zware verwondingen) verdubbelt.

Het effect van cannabisgebruik bij lichtere ongevallen blijft voorlopig nog onduidelijk. Er is evenmin een duidelijk verband gevonden tussen de concentratie THC (tetrahydrocannabinol) in het bloed en het effect op de rijvaardigheid. Dat maakt het dus moeilijk om een 'grenswaarde' vast te stellen. Het blijft ook een open vraag of dergelijke grenswaarde wel betekenisvol is, omdat het effect van blowen op motorische vaardigheden al sterk kan zijn zonder dat dit zich reeds weerspiegeld in een hoge THC bloedwaarde.

Hoe dan ook blowen en rijden vormen geen goede combinatie.

Meer over deze studie op de website van 'British Medical Journal'