Op de website 'rehabinfo.net' verscheen onlangs een zeer geslaagde infographic over het drugbeleid in Portugal waar alle druggebruik uit het strafrecht gehaald werd. Rond 1998 bleken ongeveer 60% van druggerelateeerde arrestaties in Portugal te maken te hebben met bezit en gebruik, dus niet met verkoop en productie. Resultaat: overbevolkte gevangenissen. In 2001 werden bezit en gebruik van drugs gedecriminaliseerd, terwijl verkoop en productie strafbaar bleven. Daarnaast werd er meer ingezet op preventie, begeleiding, hulpverlening en resocialisatie.

How Portugal Successfully Decriminalized Drugs
Via: Rehab Info