Het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (Universiteit Gent) voert in opdracht van de POD Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) een onafhankelijk onderzoek naar de aard en de omvang van de lokale teelt van cannabis in België.

In dit kader werd de website 'Cannabis kweken' ontwikkeld waar een anonieme enquête kan ingevuld worden. Mensen die cannabis kweken of ooit gekweekt hebben, kunnen volledig anoniem vragen beantwoorden over de thuisteelt van cannabis. Het is de bedoeling om via dit onderzoek een duidelijker beeld te krijgen over de kleinschalige  cannabiskwekers en hun motieven.

Cannabis kweken

cannabis kweken onderzoek