Een studie uitgevoerd op 1000 mensen in Nieuw-Zeeland geeft aanwijzingen dat veelvuldig cannabisgebruik vóór 18 jaar het IQ significant doet dalen. De onderzochte groep werd getest op 13-jarige leeftijd en hertest op 38 jaar, waarna deze resultaten vergeleken werden. Diegenen die vanaf jonge leeftijd zwaar gingen gebruiken kenden gemiddeld een achteruitgang van 8 IQ-punten. 

Cannabis en IQ

Hoe meer gebruik voor 18 jaar, hoe sterker de achteruitgang. Het effect werd echter niet gevonden bij proefpersonen die pas na 18 jaar regelmatig cannabis gebruikten. Dit kan erop wijzen dat cannabis ingrijpt op de ontwikkeling van de hersenen. Hoewel de hersenen niet meer in volume toenemen vanaf 7 à 8-jarige leeftijd, vinden er tijdens de puberteit en adolescentie nog diepgaande veranderingen plaats. Het is reeds langer bekend dat alcohol of andere toxische invloeden een negatief effect kunnen hebben op deze ontwikkeling. Dit onderzoek suggereert dat cannabis gelijkaardige gevolgen heeft. 

Adolescente cannabisgebruikers die hun gebruik gedurende een jaar of meer stopten, bleken hun achterstand niet volledig terug in te halen, terwijl proefpersonen die als volwassenen met cannabis begonnen dit wel konden.

De onderzoekers hebben andere mogelijke verklaringen voor hun bevindingen proberen uit te sluiten. Daarom hielden ze rekening met overmatig alcoholgebruik, ander druggebruik, het aantal jaren scholing en schizofrenie, bij het interpreteren van de resultaten. Toch sluiten ze niet uit dat er mogelijk nog andere invloeden (bijvoorbeeld socio-economische of andere niet gemeten psychische gezondheidsfactoren zoals depressie) een rol speelden. Ze leggen er de nadruk op dat hun onderzoek een verband aantoont tussen cannabisgebruik (dat begint voor 18 jaar) en verminderd mentaal functioneren, maar dat het geen sluitend bewijs is voor het bestaan van een oorzakelijk verband.

Meier MH, Caspi A, Ambler A, et al. Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife (abstract). PNAS.