De VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen) publiceerde een nieuwe factsheet over het cannabisgebruik in Vlaanderen tijdens het voorbije decennium. 13% van de Vlaamse bevolking experimenteerde ooit met cannabis, wat minder is dan het Europese gemiddelde (23,7%). Over het algemeen lijkt het erop dat gebruik van cannabis tussen 2002 en 2012 vrij stabiel blijft of licht daalt.

factsheet cannabis 2013

Cannabis was het meest gebruikte illegale middel bij jongeren in het secundair en het hoger onderwijs en bij uitgaanders.

Vanuit de jaarlijkse VAD leerlingenbevraging in het secundair onderwijs, valt ook daar een stabilisering en globaal gezien een lichte daling van gebruik vast te stellen. Wat leeftijden betreft is een proportionele stijging van gebruik merkbaar vanaf 16 jaar. Bij 15-16 jarigen loopt 2% risico op cannabis gerelateerde problemen.

In het hoger onderwijs (onderzoek 2009 in Antwerpen en Gent) gaf 23% van de studenten aan 'tijdens het laatste jaar' cannabis gebruikt te hebben, waarvan 65% 'occasioneel', 25% minstens wekelijks en 7% dagelijks. Opmerkelijk was dat 31% van de laatstejaars gebruikers rapporteerde ooit problemen te hebben ondervonden, zoals: meer gebruiken dan de bedoeling was, niet nakomen van verplichtingen wegens gebruik of een mislukte poging om een periode te stoppen. Een vergelijking met alcoholgebruik zou hier zinvol kunnen zijn.

Bij uitgaanders was een lichte daling van cannabisgebruik merkbaar. Feestvierders zouden daarnaast meer rekening houden met risico's rond druggebruik in het algemeen. Zie ook artikel uitgaansonderzoek

Hulpverlening. Hoe frequenter cannabis gebruikt wordt, hoe meer kans op problemen, zeker bij een jonge beginleeftijd. In de gespecialiseerde centra voor drugverslaafden was het aantal nieuwe behandelingen voor cannabis als voornaamste middel tussen 2003 en 2010 sterk gestegen, met weer een lichte daling in 2011. Dit fenomeen is echter moeilijk ondubbelzinnig te verklaren. Zijn er in verhouding meer problematische gebruikers? Komen sommige gebruikers sneller tot een probleembesef? Of is de drempel om naar hulpverlening toe te stappen lager geworden?

Wat justitie betreft. In 2011 had in Vlaanderen 58% van het totaal aantal misdrijven die de federale politie registreerde in verband met verdovende middelen te maken met cannabis. Het ging om 14.233 feiten, waarvan 8767 wegens 'bezit' en 'gebruik' (63,3%)! Tegenover 5.220 feiten wegens 'handel', 'in- en uitvoer' en 'fabricatie' (36,7%).

Download factsheet cannabis 2013 (pdf)