Tot nu toe was er geen vervangmedicatie voor cannabis beschikbaar. Of medicatie die de genotservaring van cannabis onderdrukt, zoals Naltrexone® dat doet bij alcohol en Subutex® (merknaam voor buprenorphine) bij heroïne. Mogelijk is men nu ook voor cannabis een middel op het spoor dat als ondersteuning zou kunnen dienen bij diegenen die zich zwaar verslaafd voelen en er niet in lukken om hun gebruik te stoppen, hoewel ze dat willen.

Een nieuwe studie toont aan dat 'RO 61-8048' (de voorlopige naam van dit product) het belonend effect van cannabis kan wegnemen. Zonder vervelende bijwerkingen. En zeer belangrijk: zonder dat andere belonende effecten verdwijnen.

THC, het belangrijkste psychoactieve bestanddeel van cannabis, stimuleert het afgeven van dopamine in het beloningscentrum van onze hersenen. Dat zorgt dan voor het positieve, aangename effect dat een gebruiker ervaart. Gedeeltelijk verklaart dit waarom iemand die verslaafd geraakt het zo moeilijk kan hebben om met gebruik te stoppen.

Een manier om verslaving tegen te gaan kan er dus in bestaan om de afgave van dopamine tegen te gaan. Na gebruik volgt er dan geen 'beloning' meer, ten minste op het niveau van de hersenen.

Nadeel aan deze 'botte bijl' methode is echter dat de persoon in kwestie ook geen andere beloningseffecten meer ondervindt, zoals na een succeservaring of na eten. Het leven wordt dus vrij kleurloos...

RO 61-8048 zou echter selectief werken en enkel het belonende effect van THC wegnemen, terwijl andere genotservaringen niet worden aangetast. Zodoende kan het als hulpmiddel gebruikt worden om overmatig cannabisgebruik te beïnvloeden. Je blijft immers niet gebruiken als er geen genotservaring meer volgt.

Er dienen nu wel nog uitgebreide onderzoeken bij mensen te gebeuren, vooraleer dit product beschikbaar wordt in de hulpverlening. Het zal ook geen wondermiddel zijn. Het werkt immers alleen als het ingenomen wordt. Maar zoals gezegd kan het wel een tijdelijk hulpmiddel zijn in het kader van een psychologische begeleiding, waardoor sterke 'craving' letterlijk kan 'uitdoven'.

Het onderzoek werd gepubliceerd bij Nature Neuroscience