Vreemd gaan zit in de genen, en cannabis in 1 op 10 broekzakken. Met deze en andere slogans start de Vlaamse overheid met een nieuwe campagne om jongeren aan het denken te zetten over cannabisgebruik. Zijn de stellingen juist of fout? Denk na, en laat je vooral niet vangen...

cannabiscampagne 2013

Met affiches en een interactieve website met een quiz, mikt de campagne op jongeren van 14-17 jaar en op jongvolwassen van 18-25 jaar. Jongeren en jongvolwassenen worden uitgedaagd om zich bij het maken van hun gedragskeuzes niet te laten vangen door perceptie of foute informatie. 'Dat iedereen wel eens gebruikt' bijvoorbeeld, of dat het 'louter een onschuldig tijdverdrijf is'.

Recente cijfers van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) bevestigen opnieuw dat cannabis inderdaad slechts door een kleine minderheid van jongeren gebruikt wordt. De leerlingenbevraging in 2011-2012 wijst uit dat slechts 17,3% van alle 12- tot 18-jarige ondervraagden ooit cannabis geprobeerd heeft. 7,8% gebruikt het af en toe, 2,6% regelmatig. Sinds 2005 blijven de cijfers over gebruik stabiel met een licht dalende tendens, enkele schommelingen daargelaten. De campagne wil een extra impuls geven aan de preventie-inspanningen.

Om jongeren ervan bewust te maken dat cannabisgebruik noch banaal, noch dagelijkse kost is onder hun leeftijdsgenoten, confronteert de campagne hen met vaak gehoorde (foute) stellingen over het gebruik en de gezondheidsrisico’s van cannabis. Om de aandacht op een positieve manier te trekken, worden deze stellingen gekoppeld aan urban legends uit de leefwereld van jongeren en jongvolwassenen. De boodschap: laat je niet vangen! Vandaar de keuze voor de goudvis als visuele 'catch'. Op de website laatjenietvangen.be helpt een quiz onderscheid te maken tussen foute en juiste informatie. De site is ook een doorverwijsplatform naar andere informatie- en hulpkanalen zoals de websites van De DrugLijn en cannabishulp.be

www.laatjenietvangen.be