Drughulp.be richt zich op gebruikers van de zogenaamde 'partydrugs' - XTC, speed, cocaïne en GHB - en mensen uit hun omgeving. De website werd in verschillende fases uitgerold. Eerst werd het informatieve gedeelte ontwikkeld en online gezet. Recent werden ook het zelfhulpprogramma en de online begeleiding operationeel en toegankelijk in heel Vlaanderen.

drughulp zelfhulp en online begeleiding

De term 'partydrugs' verwijst naar het feit ze dikwijls tijdens het uitgaan gebruikt worden. Toch dekt deze term de lading niet, want veel mensen gebruiken ze ook onder andere omstandigheden. Het is wel zo dat de meeste gebruikers deze drugs hebben leren kennen tijdens het uitgaan en ze toen ook voor de eerste keer gebruikten.

Wat is er te vinden op het informatieve gedeelte van de website:

 • Uitgebreide productinformatie over XTC, cocaïne, speed en GHB: kenmerken, positieve en negatieve effecten, risico’s, effecten en risico’s bij combi-gebruik. En bijkomende informatie om zo veilig mogelijk te gebruiken.
 • Een apart gedeelte over uitgaan, met een ‘checklist’ (een soort zelfevaluatie over uitgaan), met bijkomende informatie en links.
 • Zelftests voor de verschillende producten.
 • Overige rubrieken zoals bij Alcoholhulp: FAQ, getuigenissen, info over hulpverlening, publiek forum en informatie voor mensen uit de omgeving van overmatige gebruikers.

De zelfhulp en de online begeleiding van Drughulp hebben in grote lijnen dezelfde structuur als Alcoholhulp of Cannabishulp, en bevatten gelijkaardige modules. Een aantal zaken werden echter anders aangepakt:

 • Deelnemers kunnen twee producten registreren in het ‘drugdagboek’. Als eerste product kunnen ze kiezen tussen: XTC, cocaïne, speed en GHB. Als tweede product: idem plus alcohol en cannabis. Veel cocaïnegebruikers bijvoorbeeld blijken in praktijk immers te combineren met alcohol. Terwijl cannabis regelmatig gebruikt wordt om het 'coming down' te verzachten.
 • Cocaïne, speed en cannabis worden gescoord in gram, XTC in aantal pillen, GHB in milliliter en alcohol in standaardglazen.
 • Wanneer deelnemers bij de aanmelding rapporteren dagelijks GHB, cocaïne of alcohol te gebruiken, dan krijgen ze onmiddellijk een melding om hen erop attent te maken dat drastische afbouw van deze producten tot zware ontwenning kan leiden, en dat er dus best medische begeleiding kan gezocht worden.
 • Deelnemers kunnen bij aanmelding kiezen op welke wijze ze contact willen hebben met hun hulpverlener: via chat, via online berichten of een combinatie van beide. In de berichtenbox van deelnemers kunnen gesprekken rond bepaalde thema’s onder de vorm van ‘conversaties’ worden weergegeven.
 • Het Drugdagboek werd in twee delen verdeeld. Bovenaan de pure productregistratie. De overige parameters (waar, met wie, gevoelens, gedachten en gevolg) komen pas tevoorschijn na klikken op een button. We hebben hiervoor geopteerd om de registratie niet te overdonderend te maken. De eerste 2 weken kunnen deelnemers een beperkt aantal items scoren. Naarmate ze vorderingen maken kunnen ze andere gegevens aanvullen.
 • In het drugdagboek kunnen deelnemers ook aangeven hoe tevreden ze zijn over het resultaat van die dag (ontevreden, matig tevreden en heel tevreden). Deze scores worden ook in aparte grafieken weergegeven.
 • Deelnemers kunnen een ‘avatar’ uploaden om hun privégedeelte meer te personaliseren.
 • Bij de doelstellingen kunnen deelnemers nu ook drie positieve doelen opgeven, naast het concreet minderen of stoppen met hun gebruik. Deze positieve doelen (‘waarvoor wil je het druggebruik veranderen’) kunnen ze invullen door het uploaden van foto’s of afbeeldingen naar keuze.
 • Een aantal opdrachten werden herwerkt en informatieve teksten bij de opdrachten worden in een andere volgorde weergegeven om het geheel meer overzichtelijk te maken. Bij het ‘noodplan’ wordt ook meer aandacht gegeven aan het betrekken van de directe omgeving bij de problemen en het eventueel contacteren van een zelfhulpgroep of een ambulante hulpverlener.

www.drughulp.be