Omdat de hoeveelheid THC in cannabis enkele jaren bleek te stijgen en er tegelijkertijd meer hulpvragen kwamen rond cannbisproblemen, werd de vraag gesteld of er een verband was tussen beiden. Recent onderzoek door Trimbos-onderzoekster Peggy van der Pol en de universiteit van Amsterdam bij jongvolwassenen, toont dit niet onmiddellijk aan. Cannabisverslaving blijkt meer samen te gaan met persoonlijke problemen en of cannabis gebruikt wordt om met deze problemen om te gaan.

Is meer THC meer verslavend?

Het onderzoek liep drie jaar en was gericht op 600 jongvolwassenen (18-30 jaar) die minstens drie keer per week blowden. Er werd nagegaan wat het verschil was tussen gebruikers die wél of níet verslaafd waren, raakten en bleven.

Er bleek slechts een beperkte invloed te zijn van de hoeveelheid THC op het ontstaan of bestendigen van een verslaving. De gebruikte hoeveelheid cannabis en de frequentie van het gebruik bleken evenmin doorslaggevend. De onderzoekers vinden het daarom niet aannemelijk dat cannabisverslaving en de toenemende vraag naar behandeling in belangrijke mate een gevolg zou zijn van sterkere wiet. Of, dat een lagere THC-concentratie automatisch zal leiden tot minder hulpvragen. De meeste 'ervaren' gebruikers bleken trouwens hogere THC-concentraties te compenseren door minder te inhaleren.

Van groter belang was de geestelijke gezondheid van de gebruikers. Verslaafde gebruikers hebben opmerkelijk vaker last van depressieve klachten en angsten. Hierbij wordt cannabis in belangrijke mate gebruikt om met deze problemen om te gaan of ze te verdoven. Of de psychische problemen oorzaak danwel gevolg zijn van de cannabisafhankelijkheid blijft echter onduidelijk. Mogelijk versterken ze elkaar.

De onderzoekers pleiten voor meer gerichte preventie met aandacht voor de aanwezigheid van psychische problemen bij gebruikers. Hierdoor zou een escalatie van problemen en chronische verslaving beter kunnen voorkomen worden.

Opmerkingen

  • Dit onderzoek heeft geen betrekking op jongeren (- 18 jaar), er kan dus geen uitspraken doen over effecten van hogere THC-concentraties op jongere leeftijd.
  • Een groot aantal veel-gebruikers pasten hun gebruik aan naargelang de omstandigheden. Méér blowen ging vaak samen met bijvoorbeeld crisissituaties (zoals een verbroken relatie) en meer vrije tijd, terwijl bij drukte op studie-, werk- of vrijetijdsgebied men juist minder ging gebruiken.
  • Het is niet helemaal duidelijk hoe 'cannabis verslaving' precies gedefiniëerd werd. De uiteindelijke publicatie zal hier meer duidelijkheid over kunnen scheppen.
  • Heel wat problematische gebruikers zochten geen hulp en hadden er ook geen behoefte aan. Vaak ging de 'verslaving' voorbij zonder professionele hulp. Maar gebruikers die meer gingen blowen om met problemen om te gaan, waarbij blowen centraal stond in hun leven, en die moeite hadden andere zaken prioriteit te geven, geraakten meer in moeilijkheden. Zij hadden ook meer behoefte aan hulpverlening.

Meer lezen over dit onderzoek