Met de website slimkicken.be willen de CAD Limburg in samenwerking met de innovatiecel eSocialwork van de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) en de sector een antwoord geven op de nood om personen met minder verbale mogelijkheden te laten nadenken over hun alcohol- en/of cannabisgebruik.

slimkicken.be

De website richt zich onder meer op jongeren of jongvolwassenen met verstandelijke beperkingen, autisme of mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Door gebruik van eenvoudige taal en beelden wordt aangepaste informatie beschikbaar gesteld en kunnen jongeren samen met hun begeleiders aan de slag.

Met Slimkicken.be kunnen dus mensen met minder verbale mogelijkheden online terecht met vragen en bezorgdheden over hun alcohol- en/of cannabisgebruik. Naast een inhoudelijke nood aan aangepaste preventie en ondersteuning, wordt hiermee ook ingespeeld op de verhoogde inzet van internettechnologie in de zorg- en hulpverlening. En Slimkicken.be bewijst hiermee dat ook personen met minder verbale mogelijkheden via dit medium ondersteund kunnen worden. Met het aanbod van toegankelijke informatie en aangepaste oefeningen wordt online hulpverlening ook voor hen mogelijk. Op deze manier is Slimkicken een noodzakelijke aanvulling bij reeds bestaande onlinehulpverlening (vb. Alcoholhulp.be; Drughulp.be, ...).