Recent verscheen het rapport van de VVBV (De Vlaamse Vereniging van Behandelingcentra Verslaafdenzorg) met recente cijfers over hun werking. Opvallendste gegeven is hierin het stijgend aantal jongeren dat bij de drughulpverlening terecht komt in verband met cannabis. Vroeger waren het vooral 20-jarigen die vastliepen in overmatig gebruik. De laatste jaren is daar een groep van 15-19 jarigen bijgekomen.

rapport VVBV

Van alle aanmeldingen in 2013 samen bestond de grootste groep uit gebruikers die cannabis als belangrijkste probleem signaleerden. Het gaat om 1852 mensen (37% van het totaal), waarvan 495 jongens en 78 meisjes tussen 15 en 19 jaar. Verder nog 36 die jonger waren dan 15 jaar.

In de nieuw opgestarte behandelingen van 2013 is cannabis het voornaamste product, vooral terug te vinden bij de jongste leeftijdscategorieën. Bij de 15-19 jarigen en 20-24 jarigen vormen ze de grootste groep. Bij mannen geldt dat ook voor de 25-29 jarigen.

VVBV rapport leeftijden mannen

VVBV rapport leeftijden vrouwen

Het is vanuit bovenstaande cijfers niet vanzelfsprekend om af te leiden hoe ernstig de cannabisproblemen zijn bij de jongere gebruikers. In veel gevallen worden ze naar de hulpverlening verwezen door politie of justitie. Gaat het dan om vergevorderde problemen of om experimenteerders die betrapt werden?

Hoedanook is er de laatste jaren een stijgende trend. Dit betekent echter niet automatisch dat het aantal jonge cannabisgebruikers stijgt (uit de bevragingen van de VAD lijkt het zich eerder te stabiliseren of zelfs licht te dalen). Het kan er wel op wijzen dat jongeren die wel gebruiken dat verhoudingsgewijs vanaf vroegere leeftijd doen en met een hogere frequentie dan vroeger.

Elke vorm van druggebruik kan echter grotere nadelen inhouden wanneer dit gebruik vanaf jongere leeftijd begint. Vanuit diverse onderzoeken zijn er aanwijzingen dat ook frequent cannabisgebruik vanaf jonge leeftijd (voor 18 jaar) de kans vergroot op cognitieve stoornissen, ongewenste psychische bijwerkingen (angstaanvallen, paranoia en psychose), verminderde schoolprestaties, schooluitval, en op cannabisverslaving.

Het volledige rapport is hier te downloaden (pdf)