Sneller dan verwacht zorgt minister van Volksgezondheid Maggie De Block voor een doorbraak wat betreft het gebruik van medicinale cannabis in België. Tot nu toe gaat het nog om een 'doorbraakje', want voorlopig komt slechts 1 middel in aanmerking.

medicinale cannabis

Concreet maakt het nieuwe KB de verkoop van één specifiek geneesmiddel mogelijk. Het gaat om Sativex, een orale spray die spierspasmen en pijn ten gevolge van multiple sclerose onderdrukt. Een doktersvoorschrift is noodzakelijk. Dit geneesmiddel zal ook terugbetaalbaar worden tegen het einde van het jaar. Artsen zullen Sativex ook voor andere aandoeningen kunnen voorschrijven, maar dan is het niet terugbetaalbaar.

Het is erg waarschijnlijk dat het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in de toekomst nog andere geneesmiddelen op basis van cannabis (of die actieve bestanddelen van cannabis bevatten) zal erkennen, maar voorlopig is dit nog afwachten.

In 27 landen (waaronder Nederland, Verenigde Staten, Zwitserland, Israël, Duitsland en Canada) zijn reeds meerdere van dergelijke geneesmiddelen bij de apotheek verkrijgbaar. Onderzoek, dat jarenlang afgeremd werd door de prohibitie, komt meer en meer op gang. Er worden hierbij gunstige effecten van cannabis gerapporteerd bij o.a. pijnverlichting, MS, epilepsie, misselijkheid en anorexie bij kanker en AIDS, glaucoom, migraine, ziekte van Parkinson, chronische slaapproblemen, ziekte van Alzheimer, reuma, diverse spierziektes en vaak ook bij het verminderen van de bijwerkingen van klassieke medicatie en bestraling.

Maar we mogen ook niet overdreven optimistisch zijn. Medicinale cannabis zal waarschijnlijk niet in al die gevallen een wondermiddel blijken te zijn dat bij alle patiënten werkt.
Zie bijvoorbeeld een recente meta-studie van Whiting et.al. (2015)

Medicinale Cannabis Club

Ondertussen ging een medicinale cannabis club (MCC) van start in België. MCC werkte samen met MEDCAN vzw, een platform voor pijnpatiënten en artsen. Enkel mensen met een doktersvoorschrift kunnen zich bij de MCC inschrijven om een wietplantje te laten kweken. MCC wil binnen de wettelijke grenzen tewerk gaan en wil in dit verband een open gesprek aangaan met minister De Block.

Aanvulling 25/10/2015

MEDCAN vzw liet ons in de loop van oktober weten de samenwerking met de Medicinale Cannabis Club (MCC) op te zeggen. De reden van de uiteindelijke stopzetting van de samenwerking tussen de organisaties, is het uitblijven van een ondertekend samenwerkingscontract op vraag van MEDCAN vzw. Volgens deze laatste wil de MCC zich niet houden aan richtlijnen die nodig zijn voor de veilige en verantwoorde productie van cannabis voor medicinale doeleinden. Volgens MEDCAN vzw is het cruciaal om het recreatieve aspect van het medicinale te scheiden.

Alle practische info is te vinden op de website: www.medcanvzw.be

Zijn er risico's aan het legaliseren van medicinale cannabis?

Tegenstanders wijzen steeds op het gevaar van stijgend cannabisgebruik bij jongeren dat dergelijke initiatieven met zich zou meebrengen. In de Verenigde Staten (waarvan 21 staten medicinale cannabis gelegaliseerd hebben) werden verschillende studies gevoerd om dit na te gaan. Er bleek geen verband tussen beide. De meest recente studie werd gepubliceerd in The Lancet. Hierbij werden data van 24 jaar legale medicinale cannabis en van meer dan een miljoen tieners uit 48 staten gebruikt. Opnieuw vond men geen stijging van het gebruik bij jongeren na legalisatie van medicinale cannabis.

In Koppen XL was er korte tijd geleden een reportage over medicinale cannabis:
te bekijken via deredactie.be