Is er een samenhang tussen cannabisgebruik en de ontwikkeling van een psychotische stoornis (= contact met de realiteit verliezen)? De wetenschappelijke wereld is er nog niet uit hoe het nu precies zit. Het blijkt nog steeds kort door de bocht te zijn om te stellen dat 'cannabis een psychose kan veroorzaken'. Onderzoekers constateren wel dat er meer cannabisgebruik voorkomt bij mensen met psychosegevoeligheid en psychotische stoornissen.

cannabis psychosegevoeligheid

Als blowen letterlijk psychoses zou veroorzaken, dan zou het voorkomen van psychoses dus duidelijk moeten toenemen naarmate er meer cannabis gebruikt wordt. Dat blijkt niet het geval te zijn, o.a. volgens studies in Australië en Engeland.

Enkele onderzoeken naar hersenactiviteit konden echter wel aantonen dat THC (het psychoactieve bestanddeel van cannabis) dezelfde gebieden in de hersenen doet 'oplichten' zoals bij een psychose het geval is. Dat kan erop wijzen dat beiden op dezelfde hersenprocessen ingrijpen.

Maar er bestaat ook zoiets als 'psychosegevoeligheid'. In een vorig artikel gingen we dieper in op onderzoek in dit verband. Cannabis blijkt riskant voor jonge mensen (16 jaar) die psychosegevoelig zijn. Anderzijds blijkt cannabis net aantrekkelijk te zijn voor mensen met psychosegevoeligheid.

Recent verscheen een interview met psychiater Bart Rutten op Psychosenet.nl, die onderzoek doet rond de effecten van cannabis op psychose. Lees het interview hier

Meer info op psychosenet: Over (medicinale) cannabis en psychose