In december 2016 werd het boek 'Cannabis onder controle. Hoe?' voorgesteld. De auteurs econoom Paul De Grauwe, criminoloog Tom Decorte en toxicoloog Jan Tytgat geven een duidelijke boodschap: "Legaliseer de productie en het gebruik van cannabis". Ze doen ook enkele concrete voorstellen over hoe dit in zijn werk kan gaan.

cannabis onder controle, hoe?

Met 'legaliseren' wordt in het boek duidelijk 'regulariseren' bedoeld. De auteurs zijn afkerig van ongebreidelde commercialisering zoals dat in enkele staten van de VS het geval is. Ze pleiten voor een strikt gereguleerd model om  de productie en distributie in de sector onder controle te krijgen. En voor het heffen van belastingen op de verkoopprijs, o.a. om het gebruikt af te raden.

Volgens de auteurs draagt de huidige cannabiswetgeving niet bij tot de volksgezondheid en zorgt het evenmin voor een vermindering van het aantal verslaafde gebruikers. De zwarte markt, in handen van criminele organisaties, floreert en houdt zich niet bezig met enige vorm van kwaliteitscontrole. Om zoveel mogelijk te produceren worden allerlei pesticiden en andere chemicaliën gebruikt. Gebruikers zijn zich vaak niet bewust van het feit dat ze naast cannabis, nog allerlei schadelijke rommel aan het inhaleren zijn.

Concreet stellen de auteurs voor voor om iedere volwassene het recht te geven om thuis zes cannabisplanten te kweken voor persoonlijk gebruik. Ook het systeem van 'cannabis social clubs', waar gebruikers lid van kunnen worden, behoort tot de mogelijkheden. Deze wijze van kweken en distributie wordt ook toegepast in Spanje en Frankrijk en blijkt daar geen overlast te bezorgen. Momenteel zijn er al een zestal actief zijn in ons land. Ze opereren echter in een 'grijze zone'. Een wettelijke regelgeving dringt zich op.

Verder pleiten de auteurs voor de uitbreiding van medicinaal cannabisgebruik. Nu is dat enkel toegestaan aan MS-patiënten, maar wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat medicinaal cannabisgebruik ook bij een aantal andere ziektes de levenskwaliteit kan verbeteren.

De auteurs beklemtonen dat legalisering en regularisering geen toverformules zijn die alle problemen uit de wereld zullen helpen, maar ze bieden duidelijke voordelen tegenover de huidige aanpak.

Boek bestellen: http://www.lannoo.be/cannabis-onder-controle-hoe