Disclaimer

De blog van Cannabishulp wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hierbij wordt er naar gestreefd actuele en correcte informatie weer te geven. Wij baseren ons hiervoor op de meest actuele wetenschappelijke kennis. Blogberichten zijn echter steeds een momentopname. Informatie die vandaag correct is kan in de toekomst incorrect, onvolledig of achterhaald zijn. Het is dus mogelijk dat sommige informatie ondertussen verouderd is of dat er ongewild fouten in geslopen zijn. Daarom kan Cannabishulp niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze blog.

De berichten op deze blog worden aangeleverd door verschillende auteurs en worden onder hun naam gepubliceerd. Naast wetenschappelijke feiten kunnen auteurs ook hun persoonlijke mening weergeven. Het is mogelijk dat sommige meningen met elkaar in conflict zijn. Cannabishulp kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de meningen van de verschillende auteurs en evenmin voor mogelijke schade aan derden die het resultaat kan zijn deze meningen.

Bezoekers van de blog kunnen commentaren achterlaten op de gepubliceerde artikels. Cannabishulp kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze commentaren.
Cannabishulp zal er echter wel op toezien dat:

  • er geen beledigende taal gebruikt wordt,
  • er geen links gepubliceerd worden naar websites die beledigend kunnen zijn,
  • er geen reclame gepubliceerd wordt,
  • er geen informatie gepubliceerd wordt die inhoudelijk niet aansluit op het onderwerp van de blog.

Commentaren die voornoemde inhoud bevatten worden verwijderd.

Cannabishulp heeft geen bezwaar tegen het citeren van gepubliceerde artikels op andere websites of in geschreven vorm, wanneer bron en auteur vermeld worden.

Back to top