05 Maa 2012

4 op 5 jongeren blowt niet

Categorieën: Cannabis, Nieuws Auteur: Herwig Claeys 0 comments

Volgens de laatste leerlingenbevraging van de VAD (periode 2009-2010), gebruikte van de 12-18 jarigen 21,6 procent ooit cannabis. 13 procent gebruikte in het jaar voor de bevraging, 9,5 procent gebruikt occasioneel, 3,5 procent gebruikt regelmatig (wekelijks).
Bij de leeftijdsgroep 17-18 jarigen gebruikte 25,9 procent tijdens het voorbije jaar. Dat wil nog altijd zeggen dat drie kwart van deze jongeren een jaar lang niet heeft gebruikt. VAD wil er in een campagne de nadruk op leggen dat niet-gebruikers veruit in de meerderheid zijn.

Rapport leerlingenbevraging VAD (2009-2010) (pdf)

meerderheid jongeren blowt niet

 

19 Feb 2012

Blowen verdubbelt de kans op fataal verkeersongeluk

Categorie: Cannabis Auteur: Herwig Claeys 1 comment

Tot nu toe was er enige onduidelijkheid over het verband tussen gebruik van cannabis en rijvaardigheid. Uit een meta-analyse (een gezamenlijke analyse van meerdere onderzoeken) besluiten Mark Asbridge e.a. dat rijden onder invloed van cannabis de kans op een fataal ongeluk verdubbelt. De studie werd gepubliceerd in de 'British Medical Journal'.

cannabis en rijvaardigheid

Lees meer »

13 Dec 2011

Te veel blowen, ligt niet alleen aan cannabis (deel 1)

Categorie: Cannabis Auteur: Herwig Claeys 0 comments

Soms wordt verondersteld dat drugs vaste en voorspelbare effecten hebben, die afhankelijk zijn van bepaalde chemische componenten die ze bevatten. In realiteit blijkt het effect van bijvoorbeeld blowen, niet enkel afhankelijk van de cannabis die je gebruikt, maar ook van een aantal persoonlijke factoren en de omgeving waarin je je bevindt. Bij die persoonlijke factoren spelen verwachtingen een belangrijke rol.

Als je veel en langdurig blowt kan je problemen krijgen met cannabis en wordt het moeilijk om te minderen of te stoppen. Dit heeft o.a. te maken met 'magische' verwachtingen die je blijft koesteren i.v.m. je gebruik. Je maakt dan geen onderscheid meer tussen je verwachtingen en de effectieve gevolgen.

cannabis magische verwachtingen

Lees meer »

28 Okt 2011

Cannabisgebruik en depressie

Categorieën: Cannabis, Nieuws Auteur: Herwig Claeys 0 comments

Tot nu werden er weinig consistente verbanden gevonden tussen cannabisgebruik en depressie. Onderzoeker Roy Otten van de Radbouduniversiteit Rotterdam is zich echter specifiek gaan richten op de individuele genetische kwetsbaarheid voor depressie. Volgens zijn onderzoek zou cannabisgebruik inderdaad depressieve symptomen kunnen versterken bij mensen die drager zijn van een bepaald gen.

Meer op de website van de Radboud universiteit

depression

 

14 Okt 2011

Sterke weed harddrug?

Categorieën: Cannabis, Nieuws Auteur: Herwig Claeys 3 comments

In Nederland heeft de regering plannen om sterke cannabissoorten, met meer dan 15% THC, onder te brengen onder de categorie 'harddrugs'. Dit houdt dus een volledig verbod in van deze soorten. Volgens het Trimbosinstituut zou ongeveer 80 procent van het huidige aanbod nederwiet en hasj in de coffeeshops meer dan 15 procent van de werkzame stof THC bevatten. Vanuit verschillende hoeken komt reactie op de aangekondigde maatregel.

cannabis harddrug? 

Lees meer »

22 Jul 2011

Tom Decorte (red.): 'World Wide Weed'

Categorieën: Cannabis, Nieuws Auteur: Herwig Claeys 0 comments

'World Wide Weed: global trends in cannabis cultivation and its control' is een nieuw boek onder redactie van Tom Decorte e.a. Onderzoekers uit verschillende landen doen een poging om het fenomeen van de 'cannabis industrie' te beschrijven en te analyseren vanuit een sociologisch perspectief. Meer bepaald de toenemende trend om hennep lokaal te gaan produceren en minder te importeren vanuit ontwikkelingslanden. Dit onderzoek dient verder als uitgangspunt om een bredere discussie op gang te brengen rond illegale drugmarkten in het algemeen, de actoren die in deze markten opereren en de reacties van het beleid hierop.

World Wide Weed (onder redactie van: Tom Decorte, Universiteit Gent, Gary Potter, London South Bank University, en Martin Bouchard, Simon Fraser University, Canada), is hier te bestellen

world wide weed Tom Decorte

 

21 Jul 2011

Cannabis en De DrugLijn in 2010

Categorieën: Cannabis, Drughulpverlening, Nieuws Auteur: Herwig Claeys 0 comments

Over het algemeen constateerde men bij De DrugLijn in 2010 opnieuw dat het aantal telefoongesprekken licht daalde, terwijl het aantal e-mails toenam. Het aantal gebruikers met vragen werd groter, terwijl het aantal ouders dat contact nam licht daalde.

Cannabis, de meest gebruikte illegale drug, kwam het vaakst aan bod in de contacten, nl. in 37% van de gevallen. Dat is een lichte daling sinds het jaar daarvoor. Wie nam er in eerste instantie contact op wegens cannabisgebruik? De ouders waren de grootste groep met 53%, gevolgd door de gebruikers zelf met 38%. Daarna vrienden (28%), overige familie en partners (elk 25%) en tenslotte kinderen van gebruikers (3%).

Op de 'Hoeveel is te veel' website worden een aantal tests aangeboden rond gebruik. De test die het meest uitgevoerd werd ging over alcohol (meer dan 30.000 maal), gevolgd door de cannabistest (14.000 maal). Voor het zelfhulpprogramma cannabis meldden zich maandelijks 43 gebruikers aan, met een grote meerderheid aan mannen (76%) die een gemiddelde leeftijd van 26-27 jaar hadden.

Lees hier het volledige jaarverslag

druglijn

 

04 Jul 2011

Need for weed

Categorieën: Cannabis, Nieuws Auteur: Herwig Claeys 0 comments

'Need for weed' is een gezamelijk project van het Trimbos-instituut en de Universiteit van Amsterdam. Gedurende drie jaar worden een groot aantal (bijna) dagelijkse blowers gevolgd. Bij een 600-tal jongvolwassenen wordt onderzocht hoe blowgedrag zich ontwikkelt en welke factoren een rol spelen bij frequent cannabisgebruik en veranderingen daarin.

need for weed

Lang niet alle frequente blowers blijken problemen te hebben met hun gebruik. Afhankelijke gebruikers hebben wel meer psychische klachten dan de gemiddelde bevolking, niet afhankelijke 'veelblowers' vertonen geen verschil. Opvallend was tot nu toe dat slechts bij een kwart van de onderzochte groep het gebruik stabiel bleef. Bij de anderen traden er veranderingen op (vooral minderen en 'blowpauzes' inbouwen, maar soms ook meer gaan gebruiken).

Wanneer er gevraagd werd naar de redenen om te blowen, werd het vaakst geantwoord: 'voor het lekkere gevoel', 'voor ontspanning', 'voor de gezelligheid'. 'Om iets te vieren' was ook een frequent aangehaalde reden. Daarna kwamen:  'uit gewoonte', 'verveling' en 'om beter te slapen'. Minder vernoemd werden: 'om scherper waar te nemen', 'om bij de groep te horen', of 'omdat het helpt problemen te vergeten'.

In de onderzochte groep deden slechts 3% van de afhankelijke gebruikers beroep op hulpverlening. Dit wil men nu nader gaan onderzoeken.

Meer info op de Trimbos website
Need for weed website

 

Terug naar boven