20 Maa 2010

Congres drugpreventie in Europa

Categorieën: Nieuws, Drughulpverlening Auteur: Herwig Claeys 0 comments

Op 5 & 6 mei zal in het Congrescentrum Alden Biesen het congres 'Drugpreventie in Europa' doorgaan. Er zijn sprekers uit Duitsland, Denemarken, Slovakije, Nederland, Ierland, Itali & Belgi.
Dit congres kadert in het LSM project "Drugpreventie in Limburg". Met de steun van de stichting "Limburg Sterk Merk" kan er immers extra geïnvesteerd worden in preventie van middelenmisbruik. Het is de bedoeling om expertise ter zake naar Limburg te halen en met lokale, regionale en internationale partners hierover in dialoog te gaan. Er wordt kennis gemaakt met onderzoek en good-practice projecten in de sectoren jeugdwerk, sport, moeilijker bereikbare doelgroepen en het uitgaansleven.

Meer info op www.cadlimburg.be

 

19 Maa 2010

Cannabis, een geval apart

Categorie: Cannabis Auteur: Dr. Rita Verrando 1 comment

Het is niet meer dan eerlijk dat we de Cannabis sativa, dit is de botanische bron van o.a. marihuana en hasjiesj, omschrijven als een slungelachtig gewas 'met karakter'...

cannabis

Lees meer »

18 Maa 2010

Bezoekers online zelfhulp cannabis

Categorieën: Nieuws, Drughulpverlening, Cannabis Auteur: Herwig Claeys 0 comments

De online zelfhulp voor cannabisgebruikers van 'hoeveelisteveel' richt zich specifiek tot volwassen gebruikers. De DrugLijn stelt tevreden vast dat de juiste doelgroep bereikt wordt.

De cijfers tonen aan dat vooral mannelijke cannabisgebruikers rond 25 jaar oud zich aanmelden. Na een grote golf van inschrijvingen kort na de lancering in 2009, melden er zich de laatste maanden gemiddeld 37 nieuwe gebruikers per maand aan voor de online cannabis zelfhulp. Aan gebruikers die zich aanmelden wordt gevraagd om een aantal persoonskenmerken in te vullen. Voorts blijven zij anoniem. Hieruit blijkt dat de gebruikers van de zelfhulpmodule overwegend mannelijk (78% mannen) zijn. Ze hebben een behoorlijk opleidingsniveau: 34% hoger secundair onderwijs, 31% hogeschool of universiteit, 16% lager secundair onderwijs, 3% lager onderwijs, 16% onbekend. Dat het aanbod wel degelijk volwassen gebruikers bereikt, blijkt uit het feit dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers net geen 27 jaar is. 59% van de deelnemers stelt zichzelf als doel compleet te stoppen met cannabis, 41% wil zijn gebruik afbouwen.

Website: www.hoeveelisteveel.be

hoeveelisteveel

 

17 Maa 2010

Zelfhulp cocaïne online

Categorieën: Nieuws, Drughulpverlening Auteur: Herwig Claeys 0 comments

De DrugLijn lanceerde in de loop van maart 2010 een online zelfhulpmodule voor cocaïnegebruikers op www.hoeveelisteveel.be. De site biedt al een succesvolle, gelijkaardige module voor cannabisgebruikers. Beide programma's zijn gratis en anoniem en richten zich tot volwassen gebruikers die hun gebruik willen verminderen of stoppen.

www.hoeveelisteveel.be/zelfhulpcocaine.html

zelfhulp cocane

 

15 Maa 2010

Ranking van drugs

Categorie: Cannabis Auteur: Herwig Claeys 1 comment

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voerde in 2009 een risico evaluatie uit naar de schadelijkheid van 19 drugs, inclusief alcohol, tabak en cannabis. De drugs werden gerangschikt naar schadelijkheid op een wijze die vergelijkbaar was met de eerdere beoordeling door de groep van Nutt in Groot-Brittanni. Het rapport vergelijkt de onderlinge (relatieve) schadelijkheid van deze drugs, wat uiteraard niets zegt over de absolute intensiteit (of mate) van schadelijkheid van de beoordeelde middelen.

trimbos studiedag

Lees meer »

10 Maa 2010

Online drughulpverlening

Categorie: Drughulpverlening Auteur: Herwig Claeys 1 comment

Online hulpverlening bij middelenmisbruik onderscheidt zich van puur informatieve websites rond drugs, omdat het naast informatie ook interactieve mogelijkheden aanbiedt die specifiek gericht zijn op dit probleemgebied. Dergelijke programma's hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken, maar ook een aantal verschillen.

online hulpverlening

Lees meer »

01 Maa 2010

Tabak roken als voorspeller

Categorieën: Nieuws, Cannabis Auteur: Herwig Claeys 0 comments

Vroeg beginnen met sigaretten roken blijkt een sterke voorspeller van later cannabisgebruik. Deze bevinding kwam naar voor in het TRAILS-onderzoek (TRacking Adolescents' Individual Lives Survey), een langlopende studie naar de ontwikkeling van de geestelijke gezondheid en het sociale gedrag van jongeren in verschillende landen waaronder Nederland. De vaak voorkomende gedachte dat gedragsproblemen rechtstreeks experimenteren met cannabis voorspellen, wordt echter ter discussie gesteld. Vroeg beginnen met sigaretten roken blijkt wel een krachtige voorspeller van beginnen met cannabis, onafhankelijk van eerdere gedragsproblemen.

Meer hierover op de website van het Universitair Medisch Centrum Groningen

tabak

 

Terug naar boven