28 Okt 2011

Cannabisgebruik en depressie

Categorieën: Cannabis, Nieuws Auteur: Herwig Claeys 0 comments

Tot nu werden er weinig consistente verbanden gevonden tussen cannabisgebruik en depressie. Onderzoeker Roy Otten van de Radbouduniversiteit Rotterdam is zich echter specifiek gaan richten op de individuele genetische kwetsbaarheid voor depressie. Volgens zijn onderzoek zou cannabisgebruik inderdaad depressieve symptomen kunnen versterken bij mensen die drager zijn van een bepaald gen.

Meer op de website van de Radboud universiteit

depression

 

22 Jul 2011

Tom Decorte (red.): 'World Wide Weed'

Categorieën: Cannabis, Nieuws Auteur: Herwig Claeys 0 comments

'World Wide Weed: global trends in cannabis cultivation and its control' is een nieuw boek onder redactie van Tom Decorte e.a. Onderzoekers uit verschillende landen doen een poging om het fenomeen van de 'cannabis industrie' te beschrijven en te analyseren vanuit een sociologisch perspectief. Meer bepaald de toenemende trend om hennep lokaal te gaan produceren en minder te importeren vanuit ontwikkelingslanden. Dit onderzoek dient verder als uitgangspunt om een bredere discussie op gang te brengen rond illegale drugmarkten in het algemeen, de actoren die in deze markten opereren en de reacties van het beleid hierop.

World Wide Weed (onder redactie van: Tom Decorte, Universiteit Gent, Gary Potter, London South Bank University, en Martin Bouchard, Simon Fraser University, Canada), is hier te bestellen

world wide weed Tom Decorte

 

04 Jul 2011

Need for weed

Categorieën: Cannabis, Nieuws Auteur: Herwig Claeys 0 comments

'Need for weed' is een gezamelijk project van het Trimbos-instituut en de Universiteit van Amsterdam. Gedurende drie jaar worden een groot aantal (bijna) dagelijkse blowers gevolgd. Bij een 600-tal jongvolwassenen wordt onderzocht hoe blowgedrag zich ontwikkelt en welke factoren een rol spelen bij frequent cannabisgebruik en veranderingen daarin.

need for weed

Lang niet alle frequente blowers blijken problemen te hebben met hun gebruik. Afhankelijke gebruikers hebben wel meer psychische klachten dan de gemiddelde bevolking, niet afhankelijke 'veelblowers' vertonen geen verschil. Opvallend was tot nu toe dat slechts bij een kwart van de onderzochte groep het gebruik stabiel bleef. Bij de anderen traden er veranderingen op (vooral minderen en 'blowpauzes' inbouwen, maar soms ook meer gaan gebruiken).

Wanneer er gevraagd werd naar de redenen om te blowen, werd het vaakst geantwoord: 'voor het lekkere gevoel', 'voor ontspanning', 'voor de gezelligheid'. 'Om iets te vieren' was ook een frequent aangehaalde reden. Daarna kwamen:  'uit gewoonte', 'verveling' en 'om beter te slapen'. Minder vernoemd werden: 'om scherper waar te nemen', 'om bij de groep te horen', of 'omdat het helpt problemen te vergeten'.

In de onderzochte groep deden slechts 3% van de afhankelijke gebruikers beroep op hulpverlening. Dit wil men nu nader gaan onderzoeken.

Meer info op de Trimbos website
Need for weed website

 

28 Feb 2011

Succesvol stoppen

Categorieën: Cannabis, Drughulpverlening Auteur: Herwig Claeys 0 comments

Het Australische NCPIC deed vorig jaar een verkennend onderzoek bij een 150-tal mensen die al dan niet succesvol met cannabisgebruik gestopt waren. Er kwamen enkele opmerkelijke verschillen tot uiting tussen diegenen die erin slaagden volledig te stoppen en diegenen die hier niet in slaagden.

cannabisgebruik stoppen

Lees meer »

25 Nov 2010

Jonge cannabisgebruikers meer kans op psychose

Categorieën: Cannabis, Nieuws Auteur: Herwig Claeys 0 comments

Recent publiceerde het Universitair Medisch Centrum Utrecht de resultaten van een online onderzoek bij cannabisgebruikers. Via de website http://www.cannabisquest.nl worden reeds enkele jaren online vragenlijsten aangeboden aan jongeren tussen 18 en 25 jaar. Om deelnemers aan te moedigen mee te doen kunnen ze allerlei prijzen winnen. Tot nu toe telde men ongeveer 26.000 deelnemers.

Enerzijds wordt gevraagd een test in te vullen die peilt naar psychotische belevingen, nl. de 'Community Assessment of Psychic Experiences' (CAPE). Anderzijds verzamelt men data rond de beginleeftijd en de mate waarin men cannabis gebruikt (er wordt gevraagd naar het gespendeerde bedrag in euros per week). Uit de resultaten komt naar voor dat mensen die op de leeftijd van twaalf jaar of jonger zijn begonnen met gebruik, driemaal zo vaak last hebben van psychotische symptomen zoals achterdocht en het horen van stemmen. Hoe hoger het gebruik, hoe groter de kans op een psychiatrische opname tijdens de jongvolwassenheid.

De vraag blijft alleen of mensen met problemen meer cannabis gaan roken, of dat je van cannabisgebruik net problemen krijgt. De onderzoekers vragen zich ook af of er een verband kan zijn met het gestegen THC gehalte in de 'nederwiet'. In de nabije toekomst wil men deelnemers ook uitnodigen om DNA onderzoek te doen, om een beter zicht te krijgen op eventuele erfelijkheidsfactoren.

Meer info: www.umcutrecht.nl
De onderzoekswebsite: www.cannabisquest.nl

Cannabisquest

 

15 Nov 2010

Studentenbevraging middelengebruik

Categorieën: Nieuws, Cannabis Auteur: Herwig Claeys 0 comments

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vereniging voor
Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) verzamelden bij 18.543 studenten de gegevens
over hun gebruik van alcohol, drugs en medicatie. I.v.m. cannabis kwam men tot volgende resultaten:

 • 43,0% van de studenten gebruikte ooit cannabis.
 • 22,9% gebruikte het afgelopen jaar cannabis.
 • Er zijn opvallend meer mannelijke dan vrouwelijke gebruikers en hun gebruik is ook veel frequenter.
 • Tweederde van de cannabisgebruikers (68,7%) geeft aan geen negatieve gevolgen van dat gebruik
  te merken. Bij een derde is dat wel het geval (31,3%). Eén op de zes (17,3%) vertoont zelfs
  meerdere indicaties van problematisch gebruik.

Lees de perstekst op de VAD website

studentenbevraging middelengebruik

 

13 Okt 2010

Cannabiskwesties: een verslag

Categorieën: Cannabis, Nieuws Auteur: Herwig Claeys 0 comments

Op 12 oktober 2010 vond in Utrecht de studiedag 'Cannabiskwesties' plaats, georganiseerd door het Trimbos Instituut. Een aantal interessante thema's kwamen aan bod. Hieronder een korte bespreking van:

 • Nederlandse feiten en cijfers over cannabisgebruik
 • Cannabis en psychose
 • Cannabis, spijbelen en schooluitval
 • Stress, gedragsstoornissen en cannabisgebruik
 • Interventies bij cannabisproblemen in Australië
 • Online hulpverlening bij cannabisproblemen
 • CIA (Cannabis Intelligence Amsterdam): de peer educatie methode

Er waren verder nog workshops rond 'An Adolescent Cannabis Check Up' en het 'Utrecht Coping Power Project'.

cannabiskwesties

Lees meer »

13 Okt 2010

Cannabiskwesties: een verslag

Categorieën: Cannabis, Nieuws Auteur: Herwig Claeys 0 comments

Op 12 oktober 2010 vond in Utrecht de studiedag 'Cannabiskwesties' plaats, georganiseerd door het Trimbos Instituut. Een aantal interessante thema's kwamen aan bod. Hieronder een korte bespreking van:

 • Nederlandse feiten en cijfers over cannabisgebruik
 • Cannabis en psychose
 • Cannabis, spijbelen en schooluitval
 • Stress, gedragsstoornissen en cannabisgebruik
 • Interventies bij cannabisproblemen in Australië
 • Online hulpverlening bij cannabisproblemen
 • CIA (Cannabis Intelligence Amsterdam): de peer educatie methode

Er waren verder nog workshops rond 'An Adolescent Cannabis Check Up' en het 'Utrecht Coping Power Project'.

cannabiskwesties

Lees meer »

Terug naar boven