05 Feb 2013

Drughulp: zelfhulp & begeleiding operationeel

Categories: Drughulpverlening, Nieuws Author: Herwig Claeys 0 comments

Drughulp.be richt zich op gebruikers van de zogenaamde 'partydrugs' - XTC, speed, cocaïne en GHB - en mensen uit hun omgeving. De website werd in verschillende fases uitgerold. Eerst werd het informatieve gedeelte ontwikkeld en online gezet. Recent werden ook het zelfhulpprogramma en de online begeleiding operationeel en toegankelijk in heel Vlaanderen.

drughulp zelfhulp en online begeleiding

Read more »

21 Jun 2012

Drughulp.be: informatiegedeelte online

Categories: Drughulpverlening, Nieuws Author: Herwig Claeys 0 comments

De website 'Drughulp.be' richt zich op de zogenaamde 'partydrugs' (XTC, speed, cocaïne en GHB). Het informatieve gedeelte werd online gezet. Naar analogie met Alcoholhulp en Cannabishulp zal in de nabije toekomst ook een zelfhulpprogramma en een online begeleidingsprogramma ontwikkeld worden.

Drughulp.be

Read more »

19 Apr 2012

Over het drugbeleid in Portugal

Category: Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 1 comment

Op de website 'rehabinfo.net' verscheen onlangs een zeer geslaagde infographic over het drugbeleid in Portugal waar alle druggebruik uit het strafrecht gehaald werd. Rond 1998 bleken ongeveer 60% van druggerelateeerde arrestaties in Portugal te maken te hebben met bezit en gebruik, dus niet met verkoop en productie. Resultaat: overbevolkte gevangenissen. In 2001 werden bezit en gebruik van drugs gedecriminaliseerd, terwijl verkoop en productie strafbaar bleven. Daarnaast werd er meer ingezet op preventie, begeleiding, hulpverlening en resocialisatie.

drugbeleid portugal

Read more »

16 Maa 2011

Druglijn pioniert met Skype

Categories: Nieuws, Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 0 comments

Vanaf nu kan je De DrugLijn niet enkel (anoniem) telefonisch of via e-mail bereiken, maar ook online via Skype. Skypen is bovendien gratis en past dus binnen het streven om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Om de anonimiteit te garanderen blijft de webcam natuurlijk uitgeschakeld. Verdere tips rond anonimiteit vind je op de website van De DrugLijn.

Skype via De DrugLijn website

Skype via De DrugLijn

 

25 Jul 2010

Cannabishulp.be gelanceerd!

Categories: Nieuws, Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 3 comments

Recent werd de Cannabishulp online gezet. De website bevat een ruim informatiegedeelte over cannabis en cannabisgebruik. Bezoekers kunnen ook een zelftest uitvoeren en hun ervaringen publiceren in een forum. Mensen die hun cannabisgebruik willen veranderen (minderen of stoppen) kunnen gebruik maken van een gestructureerd programma dat ongeveer 3 maanden duurt. Tijdens deze periode kunnen ze wekelijks contact hebben met een professionele hulpverlener, via chat. Het programma is anoniem toegankelijk in heel Vlaanderen en is kosteloos voor deelnemers.

Bezoek de website: www.cannabishulp.be

Cannabishulp

 

01 Jun 2010

Cannabis en intrafamiliaal geweld

Categories: Cannabis, Nieuws Author: Herwig Claeys 7 comments

De Druglijn heeft de hulpvragen die ze kreeg via telefoon en e-mail gemonitord op het voorkomen van intrafamiliaal geweld. In 3% van de gevallen werd er melding gemaakt van dergelijk geweld. Opvallend was dat cannabis als drug het meest vernoemd werd bij situaties van intrafamiliaal geweld. Meer specifiek, geweld dat gericht was naar de ouders.

cannabis en geweld

Read more »

12 Apr 2010

Waarom Cannabishulp?

Category: Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 1 comment

Enerzijds kwam er een vraag vanuit de de ambulante drughulpverleningssector. De laatste jaren constateerde men immers een toenemend aantal hulpvragen die verband hielden met cannabis. Anderzijds blijken problematische cannabisgebruikers erg terughoudend te zijn om beroep te doen op de hulpverlening en blijkt er nood aan drempelverlagende initiatieven.

Read more »

20 Maa 2010

Congres drugpreventie in Europa

Categories: Nieuws, Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 0 comments

Op 5 & 6 mei zal in het Congrescentrum Alden Biesen het congres 'Drugpreventie in Europa' doorgaan. Er zijn sprekers uit Duitsland, Denemarken, Slovakije, Nederland, Ierland, Itali & Belgi.
Dit congres kadert in het LSM project "Drugpreventie in Limburg". Met de steun van de stichting "Limburg Sterk Merk" kan er immers extra geïnvesteerd worden in preventie van middelenmisbruik. Het is de bedoeling om expertise ter zake naar Limburg te halen en met lokale, regionale en internationale partners hierover in dialoog te gaan. Er wordt kennis gemaakt met onderzoek en good-practice projecten in de sectoren jeugdwerk, sport, moeilijker bereikbare doelgroepen en het uitgaansleven.

Meer info op www.cadlimburg.be

 

Back to top