20 Apr 2010

Studiedag Cannabiskwestie, Utrecht

Categories: Cannabis, Nieuws Author: Herwig Claeys 1 comment

Op 12 oktober 2010 gaat in Utrecht "Studiedag Cannabiskwestie: wetenschap en praktijk" door. Het is de bedoeling om de laatste stand van de wetenschap weer te geven rondom een aantal cannabiskwesties die actueel en politiek relevant zijn. In de namiddag worden de mogelijke implicaties hiervan besproken. Verder zullen er voorbeelden gegeven worden van effectieve interventies, dan wel 'best practices'.

Meer info: www.trimbospreventie.nl

trimbos studiedag

 

02 Apr 2010

THC in 'nederwiet' stabiliseert

Categories: Nieuws, Cannabis Author: Herwig Claeys 0 comments

Volgens onderzoek door het Trimbos instituut is het THC gehalte van in Nederland gekweekte cannabis na 2004 terug gedaald. Momenteel is het gestabiliseerd rond 15-17 %. Ter vergelijking geïmporteerde cannabis bevat gemiddeld 9-10 % THC. Hasj gefabriceerd uit Nederlandse cannabis bevat het hoogste gehalte, gemiddeld meer dan 32 %.

Meer info op de Trimbos website

 

20 Maa 2010

Congres drugpreventie in Europa

Categories: Nieuws, Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 0 comments

Op 5 & 6 mei zal in het Congrescentrum Alden Biesen het congres 'Drugpreventie in Europa' doorgaan. Er zijn sprekers uit Duitsland, Denemarken, Slovakije, Nederland, Ierland, Itali & Belgi.
Dit congres kadert in het LSM project "Drugpreventie in Limburg". Met de steun van de stichting "Limburg Sterk Merk" kan er immers extra geïnvesteerd worden in preventie van middelenmisbruik. Het is de bedoeling om expertise ter zake naar Limburg te halen en met lokale, regionale en internationale partners hierover in dialoog te gaan. Er wordt kennis gemaakt met onderzoek en good-practice projecten in de sectoren jeugdwerk, sport, moeilijker bereikbare doelgroepen en het uitgaansleven.

Meer info op www.cadlimburg.be

 

18 Maa 2010

Bezoekers online zelfhulp cannabis

Categories: Nieuws, Drughulpverlening, Cannabis Author: Herwig Claeys 0 comments

De online zelfhulp voor cannabisgebruikers van 'hoeveelisteveel' richt zich specifiek tot volwassen gebruikers. De DrugLijn stelt tevreden vast dat de juiste doelgroep bereikt wordt.

De cijfers tonen aan dat vooral mannelijke cannabisgebruikers rond 25 jaar oud zich aanmelden. Na een grote golf van inschrijvingen kort na de lancering in 2009, melden er zich de laatste maanden gemiddeld 37 nieuwe gebruikers per maand aan voor de online cannabis zelfhulp. Aan gebruikers die zich aanmelden wordt gevraagd om een aantal persoonskenmerken in te vullen. Voorts blijven zij anoniem. Hieruit blijkt dat de gebruikers van de zelfhulpmodule overwegend mannelijk (78% mannen) zijn. Ze hebben een behoorlijk opleidingsniveau: 34% hoger secundair onderwijs, 31% hogeschool of universiteit, 16% lager secundair onderwijs, 3% lager onderwijs, 16% onbekend. Dat het aanbod wel degelijk volwassen gebruikers bereikt, blijkt uit het feit dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers net geen 27 jaar is. 59% van de deelnemers stelt zichzelf als doel compleet te stoppen met cannabis, 41% wil zijn gebruik afbouwen.

Website: www.hoeveelisteveel.be

hoeveelisteveel

 

17 Maa 2010

Zelfhulp cocaïne online

Categories: Nieuws, Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 0 comments

De DrugLijn lanceerde in de loop van maart 2010 een online zelfhulpmodule voor cocaïnegebruikers op www.hoeveelisteveel.be. De site biedt al een succesvolle, gelijkaardige module voor cannabisgebruikers. Beide programma's zijn gratis en anoniem en richten zich tot volwassen gebruikers die hun gebruik willen verminderen of stoppen.

www.hoeveelisteveel.be/zelfhulpcocaine.html

zelfhulp cocane

 

01 Maa 2010

Tabak roken als voorspeller

Categories: Nieuws, Cannabis Author: Herwig Claeys 0 comments

Vroeg beginnen met sigaretten roken blijkt een sterke voorspeller van later cannabisgebruik. Deze bevinding kwam naar voor in het TRAILS-onderzoek (TRacking Adolescents' Individual Lives Survey), een langlopende studie naar de ontwikkeling van de geestelijke gezondheid en het sociale gedrag van jongeren in verschillende landen waaronder Nederland. De vaak voorkomende gedachte dat gedragsproblemen rechtstreeks experimenteren met cannabis voorspellen, wordt echter ter discussie gesteld. Vroeg beginnen met sigaretten roken blijkt wel een krachtige voorspeller van beginnen met cannabis, onafhankelijk van eerdere gedragsproblemen.

Meer hierover op de website van het Universitair Medisch Centrum Groningen

tabak

 

Back to top