16 Maa 2011

Druglijn pioniert met Skype

Categories: Nieuws, Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 0 comments

Vanaf nu kan je De DrugLijn niet enkel (anoniem) telefonisch of via e-mail bereiken, maar ook online via Skype. Skypen is bovendien gratis en past dus binnen het streven om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Om de anonimiteit te garanderen blijft de webcam natuurlijk uitgeschakeld. Verdere tips rond anonimiteit vind je op de website van De DrugLijn.

Skype via De DrugLijn website

Skype via De DrugLijn

 

25 Jul 2010

Cannabishulp.be gelanceerd!

Categories: Nieuws, Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 3 comments

Recent werd de Cannabishulp online gezet. De website bevat een ruim informatiegedeelte over cannabis en cannabisgebruik. Bezoekers kunnen ook een zelftest uitvoeren en hun ervaringen publiceren in een forum. Mensen die hun cannabisgebruik willen veranderen (minderen of stoppen) kunnen gebruik maken van een gestructureerd programma dat ongeveer 3 maanden duurt. Tijdens deze periode kunnen ze wekelijks contact hebben met een professionele hulpverlener, via chat. Het programma is anoniem toegankelijk in heel Vlaanderen en is kosteloos voor deelnemers.

Bezoek de website: www.cannabishulp.be

Cannabishulp

 

12 Apr 2010

Waarom Cannabishulp?

Category: Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 1 comment

Enerzijds kwam er een vraag vanuit de de ambulante drughulpverleningssector. De laatste jaren constateerde men immers een toenemend aantal hulpvragen die verband hielden met cannabis. Anderzijds blijken problematische cannabisgebruikers erg terughoudend te zijn om beroep te doen op de hulpverlening en blijkt er nood aan drempelverlagende initiatieven.

Read more »

18 Maa 2010

Bezoekers online zelfhulp cannabis

Categories: Nieuws, Drughulpverlening, Cannabis Author: Herwig Claeys 0 comments

De online zelfhulp voor cannabisgebruikers van 'hoeveelisteveel' richt zich specifiek tot volwassen gebruikers. De DrugLijn stelt tevreden vast dat de juiste doelgroep bereikt wordt.

De cijfers tonen aan dat vooral mannelijke cannabisgebruikers rond 25 jaar oud zich aanmelden. Na een grote golf van inschrijvingen kort na de lancering in 2009, melden er zich de laatste maanden gemiddeld 37 nieuwe gebruikers per maand aan voor de online cannabis zelfhulp. Aan gebruikers die zich aanmelden wordt gevraagd om een aantal persoonskenmerken in te vullen. Voorts blijven zij anoniem. Hieruit blijkt dat de gebruikers van de zelfhulpmodule overwegend mannelijk (78% mannen) zijn. Ze hebben een behoorlijk opleidingsniveau: 34% hoger secundair onderwijs, 31% hogeschool of universiteit, 16% lager secundair onderwijs, 3% lager onderwijs, 16% onbekend. Dat het aanbod wel degelijk volwassen gebruikers bereikt, blijkt uit het feit dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers net geen 27 jaar is. 59% van de deelnemers stelt zichzelf als doel compleet te stoppen met cannabis, 41% wil zijn gebruik afbouwen.

Website: www.hoeveelisteveel.be

hoeveelisteveel

 

17 Maa 2010

Zelfhulp cocaïne online

Categories: Nieuws, Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 0 comments

De DrugLijn lanceerde in de loop van maart 2010 een online zelfhulpmodule voor cocaïnegebruikers op www.hoeveelisteveel.be. De site biedt al een succesvolle, gelijkaardige module voor cannabisgebruikers. Beide programma's zijn gratis en anoniem en richten zich tot volwassen gebruikers die hun gebruik willen verminderen of stoppen.

www.hoeveelisteveel.be/zelfhulpcocaine.html

zelfhulp cocane

 

10 Maa 2010

Online drughulpverlening

Category: Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 1 comment

Online hulpverlening bij middelenmisbruik onderscheidt zich van puur informatieve websites rond drugs, omdat het naast informatie ook interactieve mogelijkheden aanbiedt die specifiek gericht zijn op dit probleemgebied. Dergelijke programma's hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken, maar ook een aantal verschillen.

online hulpverlening

Read more »

Back to top