28 Apr 2013

Cannabiseffects.org

Categories: Cannabis, Nieuws Author: Herwig Claeys 0 comments

Cannabiseffects.org is een Britse website die zich op jongeren richt en die hen wil laten nadenken over het gebruik van cannabis. Niet enkel via informatie, maar ook via muziek en muziekteksten.

cannabiseffects.org

Read more »

28 Dec 2012

Cannabisgebruik en psychose bij jongeren

Categories: Cannabis, Nieuws Author: Herwig Claeys 1 comment

In een nieuw Nederlands onderzoek van Merel Griffith-Lendering e.a. werd opnieuw de vraag gesteld naar de samenhang tussen cannabisgebruik op jonge leeftijd en de ontwikkeling van een psychotische stoornis (= contact met de realiteit verliezen). Sommigen beweren dat blowen een psychose kan uitlokken bij jongeren die daar gevoelig voor zijn. Anderen zeggen dat deze kwetsbare jongeren net cannabis gaan gebruiken als een vorm van zelfmedicatie om hun symptomen te verminderen en zich beter te voelen. De kip of het ei?

Verder in dit artikel aandacht voor erfelijke factoren, de rol van Cannabidiol (CBD) en de gevoeligheid van 'jonge hersenen'.

cannabis en psychose bij jongeren

Read more »

13 Sep 2012

Onderzoek over Belgische wietkwekers

Category: Cannabis Author: Herwig Claeys 1 comment

Het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (Universiteit Gent) voert in opdracht van de POD Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) een onafhankelijk onderzoek naar de aard en de omvang van de lokale teelt van cannabis in België.

In dit kader werd de website 'Cannabis kweken' ontwikkeld waar een anonieme enquête kan ingevuld worden. Mensen die cannabis kweken of ooit gekweekt hebben, kunnen volledig anoniem vragen beantwoorden over de thuisteelt van cannabis. Het is de bedoeling om via dit onderzoek een duidelijker beeld te krijgen over de kleinschalige  cannabiskwekers en hun motieven.

Cannabis kweken

cannabis kweken onderzoek

 

03 Sep 2012

Cannabis en IQ

Category: Cannabis Author: Herwig Claeys 3 comments

Een studie uitgevoerd op 1000 mensen in Nieuw-Zeeland geeft aanwijzingen dat veelvuldig cannabisgebruik vóór 18 jaar het IQ significant doet dalen. De onderzochte groep werd getest op 13-jarige leeftijd en hertest op 38 jaar, waarna deze resultaten vergeleken werden. Diegenen die vanaf jonge leeftijd zwaar gingen gebruiken kenden gemiddeld een achteruitgang van 8 IQ-punten. 

Cannabis en IQ

Read more »

01 Mei 2012

Nieuwe regels voor coffeeshops

Categories: Cannabis, Nieuws Author: Herwig Claeys 1 comment

Vanaf 1 mei 2012 worden alle coffeeshops in de zuidelijke provincies van Nederland gedwongen om iedereen die niet in Nederland woont de toegang te weigeren. Nederlanders zelf zijn verplicht zich te registreren. De coffeeshops worden dus eigenlijk besloten clubs waarvoor een lidkaart (de zgn. 'wietpas') nodig is om binnen te geraken. De clubs mogen maximaal 2.000 leden hebben.  Vanaf 1 januari 2013 zullen deze regels in heel Nederland gelden. Het is mogelijk dat deze nieuwe regels zullen leiden tot een sterke groei van het illegale verkoopcircuit en een vervaging van de scheiding van de drugmarkten (wat de opzet was van het gedoogbeleid).

wietpas

 

19 Apr 2012

Over het drugbeleid in Portugal

Category: Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 1 comment

Op de website 'rehabinfo.net' verscheen onlangs een zeer geslaagde infographic over het drugbeleid in Portugal waar alle druggebruik uit het strafrecht gehaald werd. Rond 1998 bleken ongeveer 60% van druggerelateeerde arrestaties in Portugal te maken te hebben met bezit en gebruik, dus niet met verkoop en productie. Resultaat: overbevolkte gevangenissen. In 2001 werden bezit en gebruik van drugs gedecriminaliseerd, terwijl verkoop en productie strafbaar bleven. Daarnaast werd er meer ingezet op preventie, begeleiding, hulpverlening en resocialisatie.

drugbeleid portugal

Read more »

05 Maa 2012

4 op 5 jongeren blowt niet

Categories: Cannabis, Nieuws Author: Herwig Claeys 0 comments

Volgens de laatste leerlingenbevraging van de VAD (periode 2009-2010), gebruikte van de 12-18 jarigen 21,6 procent ooit cannabis. 13 procent gebruikte in het jaar voor de bevraging, 9,5 procent gebruikt occasioneel, 3,5 procent gebruikt regelmatig (wekelijks).
Bij de leeftijdsgroep 17-18 jarigen gebruikte 25,9 procent tijdens het voorbije jaar. Dat wil nog altijd zeggen dat drie kwart van deze jongeren een jaar lang niet heeft gebruikt. VAD wil er in een campagne de nadruk op leggen dat niet-gebruikers veruit in de meerderheid zijn.

Rapport leerlingenbevraging VAD (2009-2010) (pdf)

meerderheid jongeren blowt niet

 

13 Dec 2011

Te veel blowen, ligt niet alleen aan cannabis (deel 1)

Category: Cannabis Author: Herwig Claeys 0 comments

Soms wordt verondersteld dat drugs vaste en voorspelbare effecten hebben, die afhankelijk zijn van bepaalde chemische componenten die ze bevatten. In realiteit blijkt het effect van bijvoorbeeld blowen, niet enkel afhankelijk van de cannabis die je gebruikt, maar ook van een aantal persoonlijke factoren en de omgeving waarin je je bevindt. Bij die persoonlijke factoren spelen verwachtingen een belangrijke rol.

Als je veel en langdurig blowt kan je problemen krijgen met cannabis en wordt het moeilijk om te minderen of te stoppen. Dit heeft o.a. te maken met 'magische' verwachtingen die je blijft koesteren i.v.m. je gebruik. Je maakt dan geen onderscheid meer tussen je verwachtingen en de effectieve gevolgen.

cannabis magische verwachtingen

Read more »

Back to top