28 Okt 2011

Cannabisgebruik en depressie

Categories: Cannabis, Nieuws Author: Herwig Claeys 0 comments

Tot nu werden er weinig consistente verbanden gevonden tussen cannabisgebruik en depressie. Onderzoeker Roy Otten van de Radbouduniversiteit Rotterdam is zich echter specifiek gaan richten op de individuele genetische kwetsbaarheid voor depressie. Volgens zijn onderzoek zou cannabisgebruik inderdaad depressieve symptomen kunnen versterken bij mensen die drager zijn van een bepaald gen.

Meer op de website van de Radboud universiteit

depression

 

14 Okt 2011

Sterke weed harddrug?

Categories: Cannabis, Nieuws Author: Herwig Claeys 3 comments

In Nederland heeft de regering plannen om sterke cannabissoorten, met meer dan 15% THC, onder te brengen onder de categorie 'harddrugs'. Dit houdt dus een volledig verbod in van deze soorten. Volgens het Trimbosinstituut zou ongeveer 80 procent van het huidige aanbod nederwiet en hasj in de coffeeshops meer dan 15 procent van de werkzame stof THC bevatten. Vanuit verschillende hoeken komt reactie op de aangekondigde maatregel.

cannabis harddrug? 

Read more »

21 Jul 2011

Cannabis en De DrugLijn in 2010

Categories: Cannabis, Drughulpverlening, Nieuws Author: Herwig Claeys 0 comments

Over het algemeen constateerde men bij De DrugLijn in 2010 opnieuw dat het aantal telefoongesprekken licht daalde, terwijl het aantal e-mails toenam. Het aantal gebruikers met vragen werd groter, terwijl het aantal ouders dat contact nam licht daalde.

Cannabis, de meest gebruikte illegale drug, kwam het vaakst aan bod in de contacten, nl. in 37% van de gevallen. Dat is een lichte daling sinds het jaar daarvoor. Wie nam er in eerste instantie contact op wegens cannabisgebruik? De ouders waren de grootste groep met 53%, gevolgd door de gebruikers zelf met 38%. Daarna vrienden (28%), overige familie en partners (elk 25%) en tenslotte kinderen van gebruikers (3%).

Op de 'Hoeveel is te veel' website worden een aantal tests aangeboden rond gebruik. De test die het meest uitgevoerd werd ging over alcohol (meer dan 30.000 maal), gevolgd door de cannabistest (14.000 maal). Voor het zelfhulpprogramma cannabis meldden zich maandelijks 43 gebruikers aan, met een grote meerderheid aan mannen (76%) die een gemiddelde leeftijd van 26-27 jaar hadden.

Lees hier het volledige jaarverslag

druglijn

 

04 Jul 2011

Need for weed

Categories: Cannabis, Nieuws Author: Herwig Claeys 0 comments

'Need for weed' is een gezamelijk project van het Trimbos-instituut en de Universiteit van Amsterdam. Gedurende drie jaar worden een groot aantal (bijna) dagelijkse blowers gevolgd. Bij een 600-tal jongvolwassenen wordt onderzocht hoe blowgedrag zich ontwikkelt en welke factoren een rol spelen bij frequent cannabisgebruik en veranderingen daarin.

need for weed

Lang niet alle frequente blowers blijken problemen te hebben met hun gebruik. Afhankelijke gebruikers hebben wel meer psychische klachten dan de gemiddelde bevolking, niet afhankelijke 'veelblowers' vertonen geen verschil. Opvallend was tot nu toe dat slechts bij een kwart van de onderzochte groep het gebruik stabiel bleef. Bij de anderen traden er veranderingen op (vooral minderen en 'blowpauzes' inbouwen, maar soms ook meer gaan gebruiken).

Wanneer er gevraagd werd naar de redenen om te blowen, werd het vaakst geantwoord: 'voor het lekkere gevoel', 'voor ontspanning', 'voor de gezelligheid'. 'Om iets te vieren' was ook een frequent aangehaalde reden. Daarna kwamen:  'uit gewoonte', 'verveling' en 'om beter te slapen'. Minder vernoemd werden: 'om scherper waar te nemen', 'om bij de groep te horen', of 'omdat het helpt problemen te vergeten'.

In de onderzochte groep deden slechts 3% van de afhankelijke gebruikers beroep op hulpverlening. Dit wil men nu nader gaan onderzoeken.

Meer info op de Trimbos website
Need for weed website

 

23 Jun 2011

Meningen over Cannabis(beleid) 2

Categories: Cannabis, Nieuws Author: Herwig Claeys 5 comments

De Internationale commissie voor drugsbeleid van de VN  verklaarde enkele weken geleden via een rapport: "We hebben de wereldwijde oorlog tegen drugs verloren. 50 jaar repressieve aanpak heeft het aantal gebruikers alleen maar doen toenemen. We moeten onze drugspolitiek dringend veranderen. Legaliseer cannabis en reguleer ook andere drugs door ze uit de criminaliteit te halen. Controleer en genees, in plaats van te verbieden en te straffen."

Read more »

10 Mei 2011

Cannabis gebruiken met een verdamper

Category: Cannabis Author: Herwig Claeys 1 comment

Een verdamper ('vaporiser') is een apparaat waar je gedroogde kruiden (waaronder cannabis) mee kan verwarmen, zonder ze te verbranden. Dit laatste levert een belangrijk voordeel op. Verbranding maakt immers een hele resem schadelijke stoffen vrij die zeer nadelig zijn voor de gezondheid. Bij verdamping is het daarentegen mogelijk om etherische olieën uit een plant of kruiden te inhaleren, zonder giftige bestanddelen naar binnen te krijgen.

vaporising

Read more »

28 Feb 2011

Succesvol stoppen

Categories: Cannabis, Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 0 comments

Het Australische NCPIC deed vorig jaar een verkennend onderzoek bij een 150-tal mensen die al dan niet succesvol met cannabisgebruik gestopt waren. Er kwamen enkele opmerkelijke verschillen tot uiting tussen diegenen die erin slaagden volledig te stoppen en diegenen die hier niet in slaagden.

cannabisgebruik stoppen

Read more »

25 Nov 2010

Jonge cannabisgebruikers meer kans op psychose

Categories: Cannabis, Nieuws Author: Herwig Claeys 0 comments

Recent publiceerde het Universitair Medisch Centrum Utrecht de resultaten van een online onderzoek bij cannabisgebruikers. Via de website http://www.cannabisquest.nl worden reeds enkele jaren online vragenlijsten aangeboden aan jongeren tussen 18 en 25 jaar. Om deelnemers aan te moedigen mee te doen kunnen ze allerlei prijzen winnen. Tot nu toe telde men ongeveer 26.000 deelnemers.

Enerzijds wordt gevraagd een test in te vullen die peilt naar psychotische belevingen, nl. de 'Community Assessment of Psychic Experiences' (CAPE). Anderzijds verzamelt men data rond de beginleeftijd en de mate waarin men cannabis gebruikt (er wordt gevraagd naar het gespendeerde bedrag in euros per week). Uit de resultaten komt naar voor dat mensen die op de leeftijd van twaalf jaar of jonger zijn begonnen met gebruik, driemaal zo vaak last hebben van psychotische symptomen zoals achterdocht en het horen van stemmen. Hoe hoger het gebruik, hoe groter de kans op een psychiatrische opname tijdens de jongvolwassenheid.

De vraag blijft alleen of mensen met problemen meer cannabis gaan roken, of dat je van cannabisgebruik net problemen krijgt. De onderzoekers vragen zich ook af of er een verband kan zijn met het gestegen THC gehalte in de 'nederwiet'. In de nabije toekomst wil men deelnemers ook uitnodigen om DNA onderzoek te doen, om een beter zicht te krijgen op eventuele erfelijkheidsfactoren.

Meer info: www.umcutrecht.nl
De onderzoekswebsite: www.cannabisquest.nl

Cannabisquest

 

Back to top