18 Mei 2010

Het standpunt van De Sleutel

Categories: Cannabis, Drughulpverlening Author: Dr. Anne Van Duyse 2 comments

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen. De Sleutel heeft een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen en Brussel.
In het hierna volgend artikel geven zij hun standpunt weer rond cannabis, waarbij ze vooral waarschuwen voor het banaliseren van cannabisgebruik.

de sleutel

Read more »

20 Apr 2010

Studiedag Cannabiskwestie, Utrecht

Categories: Cannabis, Nieuws Author: Herwig Claeys 1 comment

Op 12 oktober 2010 gaat in Utrecht "Studiedag Cannabiskwestie: wetenschap en praktijk" door. Het is de bedoeling om de laatste stand van de wetenschap weer te geven rondom een aantal cannabiskwesties die actueel en politiek relevant zijn. In de namiddag worden de mogelijke implicaties hiervan besproken. Verder zullen er voorbeelden gegeven worden van effectieve interventies, dan wel 'best practices'.

Meer info: www.trimbospreventie.nl

trimbos studiedag

 

12 Apr 2010

Waarom Cannabishulp?

Category: Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 1 comment

Enerzijds kwam er een vraag vanuit de de ambulante drughulpverleningssector. De laatste jaren constateerde men immers een toenemend aantal hulpvragen die verband hielden met cannabis. Anderzijds blijken problematische cannabisgebruikers erg terughoudend te zijn om beroep te doen op de hulpverlening en blijkt er nood aan drempelverlagende initiatieven.

Read more »

02 Apr 2010

THC in 'nederwiet' stabiliseert

Categories: Nieuws, Cannabis Author: Herwig Claeys 0 comments

Volgens onderzoek door het Trimbos instituut is het THC gehalte van in Nederland gekweekte cannabis na 2004 terug gedaald. Momenteel is het gestabiliseerd rond 15-17 %. Ter vergelijking geïmporteerde cannabis bevat gemiddeld 9-10 % THC. Hasj gefabriceerd uit Nederlandse cannabis bevat het hoogste gehalte, gemiddeld meer dan 32 %.

Meer info op de Trimbos website

 

29 Maa 2010

Meningen over cannabis en drugbeleid

Category: Cannabis Author: Herwig Claeys 2 comments

Er bestaan zeer uiteenlopende meningen over cannabis, cannabisgebruik en het beleid dat hierover zou moeten gevoerd worden. Hieronder verzamelden we enkele opvallende uitspraken die in de pers verschenen.

Read more »

25 Maa 2010

Cannabis, de meest omstreden drug

Category: Cannabis Author: Herwig Claeys 5 comments

We kunnen rustig stellen dat cannabis één van de meest omstreden drugs is die we kennen. Dikwijls wordt het debat erover gekenmerkt door een opsplitsing in fanatieke tegenstanders enerzijds en gedreven voorstanders anderzijds. De eerste groep eist 'nul tolerantie', de tweede wil legalisatie. Beide groepen negeren al te dikwijls objectieve feiten die aangedragen worden door wetenschappelijk onderzoek, of interpreteren deze feiten op een emotionele en selectieve wijze.

Read more »

19 Maa 2010

Cannabis, een geval apart

Category: Cannabis Author: Dr. Rita Verrando 1 comment

Het is niet meer dan eerlijk dat we de Cannabis sativa, dit is de botanische bron van o.a. marihuana en hasjiesj, omschrijven als een slungelachtig gewas 'met karakter'...

cannabis

Read more »

18 Maa 2010

Bezoekers online zelfhulp cannabis

Categories: Nieuws, Drughulpverlening, Cannabis Author: Herwig Claeys 0 comments

De online zelfhulp voor cannabisgebruikers van 'hoeveelisteveel' richt zich specifiek tot volwassen gebruikers. De DrugLijn stelt tevreden vast dat de juiste doelgroep bereikt wordt.

De cijfers tonen aan dat vooral mannelijke cannabisgebruikers rond 25 jaar oud zich aanmelden. Na een grote golf van inschrijvingen kort na de lancering in 2009, melden er zich de laatste maanden gemiddeld 37 nieuwe gebruikers per maand aan voor de online cannabis zelfhulp. Aan gebruikers die zich aanmelden wordt gevraagd om een aantal persoonskenmerken in te vullen. Voorts blijven zij anoniem. Hieruit blijkt dat de gebruikers van de zelfhulpmodule overwegend mannelijk (78% mannen) zijn. Ze hebben een behoorlijk opleidingsniveau: 34% hoger secundair onderwijs, 31% hogeschool of universiteit, 16% lager secundair onderwijs, 3% lager onderwijs, 16% onbekend. Dat het aanbod wel degelijk volwassen gebruikers bereikt, blijkt uit het feit dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers net geen 27 jaar is. 59% van de deelnemers stelt zichzelf als doel compleet te stoppen met cannabis, 41% wil zijn gebruik afbouwen.

Website: www.hoeveelisteveel.be

hoeveelisteveel

 

Back to top