15 Maa 2010

Ranking van drugs

Category: Cannabis Author: Herwig Claeys 1 comment

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voerde in 2009 een risico evaluatie uit naar de schadelijkheid van 19 drugs, inclusief alcohol, tabak en cannabis. De drugs werden gerangschikt naar schadelijkheid op een wijze die vergelijkbaar was met de eerdere beoordeling door de groep van Nutt in Groot-Brittanni. Het rapport vergelijkt de onderlinge (relatieve) schadelijkheid van deze drugs, wat uiteraard niets zegt over de absolute intensiteit (of mate) van schadelijkheid van de beoordeelde middelen.

trimbos studiedag

Read more »

10 Maa 2010

Online drughulpverlening

Category: Drughulpverlening Author: Herwig Claeys 1 comment

Online hulpverlening bij middelenmisbruik onderscheidt zich van puur informatieve websites rond drugs, omdat het naast informatie ook interactieve mogelijkheden aanbiedt die specifiek gericht zijn op dit probleemgebied. Dergelijke programma's hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken, maar ook een aantal verschillen.

online hulpverlening

Read more »

01 Maa 2010

Tabak roken als voorspeller

Categories: Nieuws, Cannabis Author: Herwig Claeys 0 comments

Vroeg beginnen met sigaretten roken blijkt een sterke voorspeller van later cannabisgebruik. Deze bevinding kwam naar voor in het TRAILS-onderzoek (TRacking Adolescents' Individual Lives Survey), een langlopende studie naar de ontwikkeling van de geestelijke gezondheid en het sociale gedrag van jongeren in verschillende landen waaronder Nederland. De vaak voorkomende gedachte dat gedragsproblemen rechtstreeks experimenteren met cannabis voorspellen, wordt echter ter discussie gesteld. Vroeg beginnen met sigaretten roken blijkt wel een krachtige voorspeller van beginnen met cannabis, onafhankelijk van eerdere gedragsproblemen.

Meer hierover op de website van het Universitair Medisch Centrum Groningen

tabak

 

Back to top