Info voor professionelen

De online begeleiding bij Cannabishulp bestaat uit een gestructureerd programma gecombineerd met persoonlijke begeleiding door een professionele hulpverlener. Er is mogelijkheid tot wekelijks contact via chat, gedurende een 3-tal maanden (of 12 sessies).

Sommige CGG's bieden ook 'blended hulp' aan, wat wil zeggen dat face-to-face begeleiding gecombineerd wordt met het online programma van Drughulp.
Lees meer

Over het programma

 • Deze online begeleiding wordt best niet gecombineerd met andere vormen van intensieve psycho-sociale begeleiding. Wanneer de deelnemer nog ergens anders intensief wordt opgevolgd, dan vragen we om dit te onderbreken bij het volgen van een online begeleiding. Bij twijfel kan er overleg plaatsvinden tussen de online hulpverlener en de andere hulpverlener(s), wanneer de deelnemer hiermee akkoord gaat.
 • Het programma is gebaseerd op elementen uit de cognitieve gedragstherapie, motivationele gespreksvoering en ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Er wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie, zelfcontrole technieken, cognitieve herstructurering, exposure-technieken en hervalpreventie.
 • Er wordt vooral in het hier-en-nu gewerkt aan de hand van oefeningen en psycho-educatie.
 • Deelnemers bepalen zelf hun doelstellingen wat gebruik betreft. Tijdens het programma worden ze aangemoedigd om deze ook op een realistische wijze te evalueren.
 • Tijdens contacten met deelnemers zullen hulpverleners rekening houden met de principes van motivationele gespreksvoering en gebruik maken van oplossingsgerichte strategieën.
 • Elke deelnemer krijgt een persoonlijke hulpverlener toegewezen. Elke week is er een persoonlijk contact mogelijk via internet (chat of beeldbellen).
 • Van deelnemers wordt verwacht dat ze verantwoordelijkheid willen en kunnen opnemen voor het volgen van het programma.
 • Deelnemers kunnen van thuis uit werken en bepalen grotendeels zelf hun tijdsindeling. Ze zullen dagelijks wat tijd moeten investeren, variërend tussen 5 en 20 minuten per dag.
 • Vragen en opdrachten voor deelnemers bestaan o.a. uit: dagelijks een cannabisdagboek bijhouden, voor- en nadelen van gebruik tegen elkaar afwegen, nagaan waar hun 'waarden' liggen, gewoontepatronen in verband met hun gebruik onderzoeken, alternatieven uitproberen, omgaan met terugval.
 • Deelnemers kunnen door hun hulpverlener geadviseerd worden om contact te nemen met hun huisarts voor lichamelijk onderzoek en/of medicamenteuze ondersteuning.
 • Het programma duurt een 3-tal maanden (of 12 sessies) en is kosteloos voor de deelnemers.

Wie zijn de hulpverleners?

 • De hulpverleners zijn psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de reguliere verslavingszorg.
 • Er vindt regelmatig overleg plaats binnen het team. Een verslavingsarts kan hierbij geconsulteerd worden.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De beveiliging van deze online hulpverlening gebeurt via SSL, waarbij alle uitwisselingen 'versleuteld' worden. Enkel de deelnemer en de persoonlijke hulpverlener hebben toegang tot de gegevens.
Het hulpverleningsteam is hierbij gebonden aan een strikt beroepsgeheim.