info menu

Info voor professionelen

De online begeleiding bij cannabisproblemen is een gestructureerd programma. Er is persoonlijke begeleiding door een professionele hulpverlener, met mogelijkheid tot wekelijks contact via internet.

Over het programma

 • Het programma is gebaseerd op elementen uit de cognitieve gedragstherapie en de motivationele gespreksvoering. Er wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie, zelfcontrole technieken, cognitieve herstructurering, exposure-technieken en hervalpreventie.
 • Er wordt vooral in het hier-en-nu gewerkt. Het is dus niet de bedoeling dat er diepgaand wordt ingegaan op onderliggende emotionele en sociale problemen, noch op het verleden. Hoewel deze thema's wel aan bod kunnen komen.
 • Deelnemers bepalen zelf hun doelstellingen wat cannabisgebruik betreft. Tijdens het programma worden ze aangemoedigd om deze ook op een realistische wijze te evalueren.
 • Tijdens contacten met deelnemers zullen hulpverleners rekening houden met de principes van motivationele gespreksvoering en gebruik maken van oplossingsgerichte strategieën.
 • Elke deelnemer krijgt een vaste hulpverlener toegewezen. Elke week is er een persoonlijk contact mogelijk via internet.
 • Van deelnemers wordt verwacht dat ze verantwoordelijkheid willen en kunnen opnemen voor het volgen van het programma.
 • Deelnemers kunnen van thuis uit werken en bepalen grotendeels zelf hun tijdsindeling. Ze zullen dagelijks wat tijd moeten investeren, variërend tussen 5 en 20 minuten per dag.
 • Vragen en opdrachten voor deelnemers bestaan o.a. uit: dagelijks een cannabisdagboek bijhouden, voor- en nadelen van cannabis tegen elkaar afwegen, gewoontepatronen in verband met gebruik onderzoeken, alternatieven uitproberen, omgaan met terugval.
 • Deelnemers kunnen door hun hulpverlener geadviseerd worden om contact te nemen met hun huisarts voor lichamelijk onderzoek en/of medicamenteuze ondersteuning.
 • Deze online begeleiding kan gecombineerd worden met, of vooraf gaan aan andere vormen van psychosociale begeleiding.
 • Het programma duurt ongeveer 3 maanden en is kosteloos voor de deelnemers.

Wie heeft er toegang tot de gegevens ?

De beveiliging van deze online hulpverlening gebeurt via SSL, waarbij alle uitwisselingen 'versleuteld' worden. Enkel de deelnemer en de hulpverleners hebben toegang tot de gegevens. Het hulpverleningsteam is hierbij gebonden aan een strikt beroepsgeheim.

Wie zijn de hulpverleners ?

 • De hulpverleners zijn psychologen en maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in de reguliere verslavingszorg.
 • Er vindt regelmatig overleg plaats binnen het team. Een verslavingsarts maakt eveneens deel uit van het hulpverleningsteam.

Contact

Voor vragen of overleg rond de online begeleiding kunnen professionelen contact opnemen met Cannabishulp.

Terug naar boven

 
Advies De DrugLijn

Share: