Cannabis FAQ

cannabis veel gestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen hasj en weed?

  Beiden zijn producten van de vrouwelijke cannabis- of hennepplant. De gedroogde bloemtoppen noemt men 'weed', 'wiet' of 'marijuana'. De hars van de plant kan worden samengeperst tot plakken of blokjes 'hasj'. Het werkzame bestanddeel bij zowel 'weed' als 'hasj' is THC (Tetrahydrocannabinol).

  Er bestaan veel verschillende soorten 'weed' of 'hasj', afhankelijk van de plaats waar de planten gekweekt werden en de wijze waarop dit gebeurde. Het gehalte aan THC kan sterk verschillend zijn. Meer THC betekent een 'sterker' product en dus een sterker effect.
  Lees meer »

 • Geeft cannabis altijd een positief effect ?

  Bij gebruik van cannabis wordt over het algemeen je stemming versterkt. Wanneer je jezelf goed voelt zal je er waarschijnlijk ontspannen en vrolijk van worden. Hasj en weed kunnen echter soms verkeerd 'aankomen'. Je kan je dan angstig of paranoïde beginnen voelen. Dit kan gebeuren wanneer je te veel binnenkrijgt of in een slechte stemming bent.

  Onervaren gebruikers of mensen die maar af en toe gebruiken kunnen soms ook last krijgen van de versnelde hartslag die cannabisgebruik kan veroorzaken. Dit effect is waarschijnlijker wanneer er een hoog THC-gehalte in de cannabis zit. Tenzij je hartproblemen hebt is dit niet gevaarlijk, maar het kan wel als onaangenaam worden ervaren.
  Lees meer »

 • Wat doe je als iemand begint te flippen?

  Na gebruik van cannabis kan iemand angstig of verward worden, m.a.w. gaan 'flippen'. Hoe reageer je dan best?

  • Laat de persoon in kwestie niet alleen.
  • Stel hem of haar gerust en praat op een kalmerende toon.
  • Zoek een rustige plaats op, weg van andere mensen of luide muziek.
  • Geef de persoon iets te drinken (geen alcohol !) of iets zoet te eten (als er geen misselijkheid is).
  • Als er hallucinaties voorkomen (dingen zien die er niet zijn), ga daar dan niet over discussiëren, maar ga er ook niet in mee.
  • Hou er rekening mee dat het 'flippen' in golven kan gaan, d.w.z. met pieken en dalen. Probeer dat uit te leggen op een rustige manier.
  • Probeer te achterhalen of er nog andere drugs gebruikt zijn.
  • Als de hartslag vertraagd of zeer onregelmatig wordt, of wanneer de persoon in kwestie het bewustzijn verliest, contacteer dan een arts of een hulpdienst.
 • Is cannabis verslavend?

  Cannabis blijkt verslavender te kunnen zijn dan vroeger wel eens gedacht werd. Cannabisgebruik kan zeker tot geestelijke afhankelijkheid leiden. Je krijgt dan het gevoel dat je voortdurend cannabis nodig hebt en dat je niet kunt functioneren zonder. Zwaar en langdurig gebruik kunnen ook 'tolerantie' (steeds meer moeten gebruiken om hetzelfde effect te bekomen) en ontwenningsverschijnselen tot gevolg hebben. Ontwenningsverschijnselen zijn o.a.: opgejaagdheid, verminderde eetlust, angstgevoelens, en slaapproblemen.

  De kans op afhankelijkheid is groter naarmate je jonger bent en frequenter gebruikt.
  Lees meer »

 • Wanneer kan je van afhankelijkheid spreken?

  Een aantal kenmerken van afhankelijkheid zijn:

  • je wil minderen (of stoppen) maar dit lukt niet
  • je blowt telkens meer dan je op voorhand gepland had
  • je besteedt zeer veel tijd aan cannabisgebruik
  • een aantal activiteiten worden verwaarloosd of vallen weg als gevolg van het veel 'blowen'
  • je gaat door, ondanks het feit dat je problemen ondervindt door je gebruik
  • Lees meer...
 • Kan cannabis gebruikt worden als geneesmiddel?

  Cannabis heeft blijkbaar een gunstig effect op een aantal lichamelijk klachten. Zo kan cannabis de eetlustvermindering tegengaan bij aids en kanker. Het kan ook helpen tegen misselijkheid bij chemotherapie en bestraling.

  Cannabis heeft waarschijnlijk ook een positieve werking op de klachten van mensen met chronische pijn, multiple sclerose, epilepsie en het syndroom van Gilles de la Tourette.

  Cannabis is onder andere in Nederland en in sommige staten van de USA op voorschrift verkrijgbaar. In België werd het niet erkend als geneesmiddel en is het dus ook niet verkrijgbaar in de apotheek. Met uitzondering van Sativex, een orale spray die spierspasmen en pijn ten gevolge van multiple sclerose onderdrukt.

 • Kan je allergisch zijn voor cannabis?

  Ja, dat kan. Recent toonden wetenschappers van de onderzoekseenheid Allergologie van de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met het UZA, voor het eerst aan dat ook het gebruik van cannabis ernstige allergieën kan veroorzaken.

  Gebruikers van cannabis worden daarbij niet alleen allergisch aan cannabis, maar gaan niet zelden ook (ernstige) allergieën voor groenten en fruit vertonen. Ook producten zoals bier en wijn, afgeleid van fruit en groenten, kunnen bij deze mensen overgevoelige reacties beginnen uitlokken.

 • Hoe lang is cannabis aantoonbaar in het lichaam?

  Omdat cannabis wordt opgeslagen in het vetweefsel van je lichaam en vrij langzaam wordt afgebroken, is het lang aantoonbaar in de urine of het bloed. Bij eenmalig gebruik enkele dagen. Bij regelmatig gebruik tot 2 à 3 weken erna. Bij zeer frequent of zwaarder gebruik kan de periode dat het opspoorbaar is nog langer zijn (tot 6 weken).

  Cannabis kan zelfs aantoonbaar zijn in je bloed of urine als je een tijdje in een ruimte verbleven hebt waar cannabis gerookt werd, zonder dat je zelf gebruikte.

  Je kan de afbraak niet versnellen door veel water te drinken of 'wondermiddelen' te gebruiken die soms op internet worden aangeboden.

 • Is cannabis de laatste jaren sterker geworden?

  Tussen 2000 en 2004 constateerde men een stijging van het THC gehalte bij cannabis die in Nederland gekweekt werd. Vanaf 2004 is dit terug gestabiliseerd en lichtjes gedaald. Over het algemeen is het wel zo dat cannabis gekweekt onder bepaalde omstandigheden in Europa een hoger THC gehalte bevat dan geïmporteerde soorten. Meer THC betekent een sterker effect, en vaak ook meer uitgesproken negatieve effecten (opgejaagdheid, meer kans op 'flippen', angst en paranoia, grotere invloed op verstandelijke functies en geheugen, zwaardere 'kater' achteraf, ...).

  Cannabis met een hoog THC gehalte bevat vaak weinig of geen cannabidiol (CBD). Cannabidiol verzacht net de mogelijke negatieve effecten van THC. Cannabis met hoge THC en lage CBD is dus riskanter wat betreft het ervaren van ongewenste bijwerkingen. Het is nog niet duidelijk of dit soort cannabis ook een hoger verslavingsrisico inhoudt.

 • Kan je de risico’s voor de longen beperken?

  Zodra je cannabis rookt (wat meestal het geval is) is het belastend voor je longen. Dit is zeker het geval wanneer het gebeurt in combinatie met tabak zoals in een klassieke 'joint'. Maar ook zonder tabak bevat cannabisrook een aantal schadelijke stoffen, zoals teer en koolstofmonoxide.

  Het roken met een waterpijp koelt de rook af en filtert er slechts een klein gedeelte van de schadelijke stoffen uit. Er wordt echter ook THC gefilterd, waardoor gebruikers de neiging hebben om meer te gaan roken om het gewenste effect te verkrijgen. De schadebeperking wordt daardoor teniet gedaan.

  Gebruik met een zgn. 'vaporizer' gebeurt meestal bij medicinaal cannabisgebruik. Een goede 'vaporizer' zorgt ervoor dat er geen verbranding optreedt, maar dat de cannabinoïden verdampen. In deze damp zijn veel minder schadelijke stoffen aanwezig dan in rook. Er blijken wel grote kwaliteitsverschillen te bestaan tussen de types van verdampers.

  Als je toch rookt kan je beter de rook NIET extra diep inhalen en vasthouden. Het is trouwens een illusie dat dit het effect zou versterken.

 • Is cannabis schadelijk voor je hersenen?

  Cannabisgebruik kan tijdelijk het geheugen en concentratievermogen verstoren. Deze stoornissen zijn echter niet blijvend. Tenminste wanneer het over volwassenen gaat. Bij langdurig en zwaar gebruik is men voorlopig nog niet zeker of er inderdaad geen blijvende stoornissen kunnen optreden. Vooral wanneer het over jongeren gaat kan men blijvende stoornissen niet uitsluiten. De hersenen van jongeren zijn immers nog volop in ontwikkeling en daarom ook veel kwetsbaarder voor schadelijke invloeden.
  Lees meer »

 • Kan cannabis een depressie veroorzaken?

  Bij jongeren werd er bij verschillende onderzoeken een verband gevonden tussen cannabisgebruik, depressie en zelfmoordneigingen. De aard van dit verband is echter nog niet duidelijk. Veroorzaakt het cannabisgebruik de depressieve stemming, of is het eerder zo dat depressieve gevoelens bij jonge gebruikers aanzetten tot meer cannabisgebruik?

 • Kan cannabis schizofrenie veroorzaken?

  Er is tot nu toe onvoldoende bewijsmateriaal om te beweren dat cannabisgebruik een psychose (waaronder schizofrenie) kan veroorzaken. Cannabisgebruik kan echter wel de ontwikkeling van psychotische stoornissen (zoals schizofrenie) versnellen bij mensen die hiervoor een persoonlijke en/of familiale kwetsbaarheid bezitten. Hoe jonger de gebruiker, hoe hoger het risico. Cannabis kan ook het verloop van een al aanwezige psychotische stoornis verslechteren.

  Als er psychotische stoornissen in je familie voorkomen of wanneer je jezelf dikwijls angstig of paranoïde voelt na cannabisgebruik, dan kan je beter het veilige voor het onveilige kiezen en er volledig mee stoppen.

 • Heeft cannabis invloed op de schoolprestaties?

  Intensief cannabisgebruik op jonge leeftijd (voor 16 jaar) leidt tot mindere schoolprestaties. Bij een later begin of geringer gebruik lijken er minder negatieve effecten voor te komen. Cannabisgebruik en school volgen of studeren gaan alleszins niet samen. Je kortetermijngeheugen werkt niet goed, je concentratievermogen vermindert en het tempo waarmee je informatie verwerkt gaat trager.

  Soms gaat intensief cannabisgebruik samen met andere problemen, zoals angst, depressie, ADHD, familiale moeilijkheden en gedragsproblemen. Dikwijls zijn er dan ook negatieve effecten op de schoolprestaties. Overmatig cannabisgebruik is dan misschien geen oorzaak, maar maakt de zaken er zeker niet eenvoudiger op.

 • Benadeelt cannabisgebruik je persoonlijke ontwikkeling?

  Het is mogelijk dat cannabisgebruik een rem wordt op je ontwikkeling.

  • Wanneer je tijdens het opgroeien intensief en veelvuldig cannabis gaat gebruiken, dan ga je mogelijk andere activiteiten laten vallen of je terugtrekken in een 'eigen wereldje'. Je mist dan een aantal ervaringen.
  • Wanneer je gaat gebruiken om angsten te verdoven of problemen te vergeten dan gebruik je cannabis als een soort 'kalmeermiddel'. Als je dat voortdurend doet, dan ga je niets meer ondernemen en zoek je geen oplossingen. Je staat op 'pauze'.
  • Soms spreekt men over een 'cannabis burn-out' bij zwaar gebruik. Je wordt passief, slaapt veel en verliest alle interesse.
 • Kan je afvallen door cannabis te gebruiken?

  In principe niet. Cannabis heeft immers geen rechtstreekse invloed op de stofwisseling. Sommigen gaan er net meer van eten omdat het hongercentrum gestimuleerd wordt, waarna ze een 'vreetkick' krijgen. Dit is echter geen vast gegeven.

  Anderzijds is het zo dat cannabis doorgaans met tabak gebruikt wordt. Nicotine kan hongergevoelens onderdrukken.

 • Is cannabis verboden in België?

  Gebruik en verkoop van cannabis zijn verboden in België. Als je ouder bent dan 18 wordt er wel de 'laagste vervolgingsprioriteit' aan gegeven, als je tenminste geen overlast veroorzaakt of er minderjarigen bij betrekt. Ben je jonger dan 18 dan komen er altijd juridische gevolgen.

 • Is cannabis legaal in Nederland?

  In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt is cannabis niet gelegaliseerd in Nederland. Het wordt alleen onder bepaalde voorwaarden 'gedoogd'. Ook in de zgn. 'coffeeshops' gelden er een aantal regels, zoals:

  • geen reclame
  • geen verkoop van harddrugs (omdat men net een scheiding van de markten nastreeft)
  • geen overlast veroorzaken, waaronder ook parkeeroverlast
  • voor klanten geldt een minimumleeftijd van 18 jaar
  • maximaal vijf gram per dag per persoon verkopen
  • de coffeeshop mag maximaal 500 gram in voorraad hebben

  Momenteel is men in Nederland aan het onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het gedoogbeleid tot nu toe.

 • Is cannabis gevaarlijk in het verkeer?

  Cannabis gebruik vermindert de rijvaardigheid. Uit onderzoek blijkt o.a. dat:

  • de reactiesnelheid vermindert
  • het concentratie en coördinatievermogen afneemt
  • het inschatten van afstand en snelheid moeilijker gaat
  • complexe rijtaken slechter uitgevoerd worden

  Gebruikers zullen dikwijls merken dat ze minder goed kunnen rijden en compenseren dit door het voorzichtiger aan te doen. Deelnemen aan het verkeer is echter per definitie reageren op situaties die niet altijd te voorzien zijn. Het is dus altijd riskant om onder invloed te rijden. Rijden onder invloed van cannabis verdubbelt het risico op een ongeval. Combinatie van alcohol met cannabis houdt nog veel meer gevaar in.

  Bij verkeerscontroles wordt naast een alcoholtest ook soms een 'speekseltest' afgenomen wanneer er het vermoeden is van druggebruik.
  Meer over de speekseltest op de website van De DrugLijn

cannabis faq