Informatie voor ouders

Het komt erop aan een evenwicht te vinden tussen het stellen van grenzen en het behouden van een goed contact...

Of het je bevalt of niet, als ouder van nu moet je rekening houden met mogelijk druggebruik van je kind. Terwijl het vroeger enkel ging om alcohol en tabak, bestaat er nu ook de kans dat kinderen in contact komen met andere drugs. In de eerste plaats gaat het dan om cannabis.

Wat je als ouders kan doen in het geval je kinderen gaan experimenteren met cannabis, is afhankelijk van: de leeftijd, de aard van je kind, het onderling contact en de omvang van het eventuele gebruik.

Wat kan je doen als ouder ?

cannabis info voor ouders

 • Als ouder moet je grenzen aangeven en indien nodig regulerend optreden. Opgroeiende kinderen en jongeren hebben immers grenzen nodig, terwijl ze tegelijkertijd deze grenzen zullen 'aftasten'. Meestal zijn duidelijke afspraken voor hen gemakkelijker te hanteren dan vage regels. Dat betekent echter niet dat ze er ook automatisch mee akkoord zullen gaan... maar opgroeien lukt meestal niet zonder 'botsen'.
 • Ga niet onmiddellijk panikeren. De meerderheid van jongeren gebruikt geen cannabis. Van diegenen die het toch proberen, stopt meer dan de helft na 1 of een paar keer. Van diegenen die doorgaan ontwikkelt slechts een kleine minderdheid effectief problemen.
 • Afspraken rond druggebruik kunnen vanaf 12 jaar gemaakt worden. Tot ongeveer 16 jaar volstaat het om duidelijke regels op te leggen, zoals: 'niet roken', 'geen alcohol onder de 16 jaar', 'geen feestjes waar alcohol geserveerd wordt', 'geen ander druggebruik', 'niet meer dan een bepaald aantal uren internetten, chatten of gamen', enz.
 • Bij oudere kinderen wordt er meestal meer onderhandeld rond afspraken. Maar als ouder kan je wel blijven vasthouden aan de belangrijkste regels die je niet ter discussie stelt, zoals bijvoorbeeld 'geen druggebruik'.
 • Het komt erop aan een evenwicht te vinden tussen het stellen van grenzen en het behouden van een goed contact... Een goed contact is makkelijker als je voeling blijft houden met de leefwereld van je kind, anders kan het moeilijk worden om invloed te blijven hebben. Blijf daarnaast ook kijken naar de dingen die goed gaan en geef ze daar af en toe een complimentje voor.
 • Hou er rekening mee dat naarmate je kinderen opgroeien, ze meer belang gaan hechten aan de meningen van leeftijdsgenoten. Jongeren onder elkaar begrijpen immers beter wat ze doormaken. De behoefte om aanvaard te worden door een groep leeftijdsgenoten is voor hen soms van levensbelang.
 • De beste manier om erachter te komen of je kinderen al dan niet met cannabis experimenteren, is rechtstreeks uit hun mond. Laat je niet te snel verleiden tot het doorzoeken van hun kamer of het dreigen met urinetests. Een sfeer van wantrouwen maakt het er niet gemakkelijker op.
  Lees meer over testen op druggebruik op de website van De DrugLijn
 • Je hoeft als ouder geen 'drugexpert' te worden, maar het kan zeker geen kwaad om je te informeren. Het kan ook helpen om aan je kinderen uit te leggen waarom je bepaalde grenzen stelt. Op deze website vind je informatie rond cannabis, op de website van De DrugLijn vind je daarnaast ook informatie rond andere drugs.

Waar leg je de grens ?

Waar je als ouders de grens legt, bepaal je in de eerste plaats zelf. De meeste ouders zullen ervan uitgaan dat gebruik van illegale drugs gewoon niet kan en stellen dus een strikte grens. Een strikte grens heeft als voordeel dat deze zeer duidelijk is. Wordt ze toch een keer overschreden dan is dat meestal relatief onschuldig. Sommige ouders hanteren een minder strikte grens wanneer hun kinderen wat ouder zijn (17 - 18 jaar), wat echter niet betekent dat ze geen grenzen aangeven.

Voor alle druggebruik (inclusief alcohol en tabak) zou eigenlijk moeten gelden dat het gebruik ervan zo lang mogelijk uitgesteld wordt. Voor alcohol wordt bijvoorbeeld een minimumleeftijd van 16 jaar vooropgesteld.

Waar kan je raad vragen ?

 • Je kan terecht bij De DrugLijn of tel: 078/15.10.20. Je kan er (anoniem) je verhaal kwijt en al je vragen stellen. Telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 10 tot 20u.
 • In je regio kan je vaak terecht in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Sommige van deze centra zijn gespecialiseerd in middelenmisbruik. In deze centra heeft men ook aandacht voor familieleden. Bepaalde centra organiseren informatieve bijeenkomsten en themagroepen voor ouders.
  Meer info op de doorverwijsgids van de VAD

Wat als het uit de hand loopt ?

Wat als het niet bij experimenteren blijft en het toch uit de hand loopt ? Lees meer

Meer info