Cannabis en wetgeving

Bezit, gebruik en verkoop van cannabis zijn verboden in België.

cannabis wetgeving

In praktijk

In de praktijk betekent dit voor minderjarigen dat de politie steeds een proces-verbaal zal opstellen én de ouders op de hoogte zal brengen. Vervolgens wordt het proces-verbaal overgemaakt aan het jeugdparket.

Ook voor meerderjarigen is cannabis verboden, maar aan bezit voor persoonlijk gebruik wordt de laagste vervolgingsprioriteit gegeven. Tenzij het bezit samengaat met 'verzwarende omstandigheden' of wanneer 'de openbare orde' verstoord wordt.

 • Onder 'bezit voor persoonlijk gebruik' wordt verstaan: maximum 3 gram cannabis of 1 geteelde plant.
 • 'Verzwarende omstandigheden' kunnen zijn:
  • gebruik in aanwezigheid van minderjarigen of hen aanzetten tot cannabisgebruik;
  • lid zijn van een 'vereniging' die cannabis verhandelt;
  • onder invloed van cannabis anderen zware schade toebrengen.
 • De 'openbare orde verstoren' betekent:
  • bezit in een strafinrichting of instelling voor jeugdbescherming;
  • bezit in een onderwijs- of gelijkaardige instelling of in de onmiddellijke omgeving ervan. Dit zijn plaatsen waar leerlingen zich verzamelen of elkaar ontmoeten (bijvoorbeeld halte openbaar vervoer of een park in de nabijheid van een school);
  • openlijk in het bezit zijn van cannabis op een openbare plaats of een plaats die toegankelijk is voor het publiek (bijvoorbeeld een ziekenhuis).
 • Verder is het verboden om:
  • cannabis te verkopen of gratis aan te bieden (='dealen');
  • te rijden onder invloed van cannabis.

Gevolgen

Bij minderjarigen worden de ouders verwittigd en wordt altijd proces-verbaal opgemaakt. Het jeugdparket wordt ingeschakeld, dat afhankelijk van de omstandigheden naar de jeugdrechtbank kan verwijzen.

Bij meerderjarigen zal bij vaststelling van bezit voor persoonlijk gebruik een vereenvoudigd proces verbaal worden opgesteld. Er is geen verdere vervolging. Maar de betrokkene krijgt wel een waarschuwing en wordt eventueel doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening.

 • Wanneer er verzwarende omstandigheden zijn of bij verstoring van de openbare orde, wordt proces verbaal opgemaakt en volgt een geldboete en/of een gevangenisstraf.
 • Bij invoer, vervaardiging, vervoer en aanschaf van cannabis niet voor persoonlijk gebruik, moet de rechtbank steeds een geldboete én een gevangenisstraf uitspreken.

Meer info