Combigebruik

De combinatie van cannabis met andere drugs kan onvoorspelbare en/of onaangename effecten opleveren.

cannabis combineren andere drugs

Combinatie van cannabis met alcohol

Deze combinatie komt het meest voor. Het bijgebruik van alcohol is soms bedoeld als 'opkikker'. Vooral het samen gebruiken in grote hoeveelheden kan echter verkeerd uitdraaien, zeker bij onervaren gebruikers. Welke risico's loop je dan ?

  • Je kan er zeer misselijk van worden met veel kans op braken en hoofdpijn. Deze misselijkheid kan erg plotseling opkomen. De misselijkheid kan ook gepaard gaan met angt of paniek.
  • De verdovende werking van beide middelen kan elkaar versterken. Men spreekt soms van een '1+1=3' effect. Je loopt dan kans op algemeen controleverlies, waarbij je dingen gaat doen die je normaal nooit zou doen. Je hebt ook meer risico op het krijgen van een 'black out' (achteraf niet meer weten wat er gebeurd is).
  • Cannabis in combinatie met alcohol heeft een nefaste invloed op je rijgedrag. Waarneming, motoriek en inschattingsvermogen worden grondig verstoord.

Combinatie van cannabis met andere drugs

Deze combinaties zijn vooral onvoorspelbaar. Naast de inwerking van de verschillende drugs, spelen ook de stemming, de persoonlijke gevoeligheid voor de drugs en de omgeving een rol.

Vooral de combinatie met producten die een hallucinogene werking hebben (zoals LSD, Paddo's, XTC) kan het risico op verwardheid, angstaanvallen en psychotische reacties verhogen.