Cannabis: psychische risico's

cannabis risico's psychisch

Op korte termijn

Angst, verwardheid en 'paranoia'

 • Angstig en verward worden of 'flippen'. Dit kan vooral bij beginnende gebruikers voorkomen die de effecten niet kennen of te veel gebruikt hebben. Ze krijgen hartkloppingen en kunnen in paniek geraken. Op zich is dit niet gevaarlijk, maar wel bijzonder onaangenaam.
 • 'Paranoïde' gevoelens. Dit kan ook meer ervaren gebruikers overkomen, vooral wanneer ze zich op een onbekende plaats of zich tussen een grote groep mensen bevinden. Je krijgt dan het gevoel dat anderen je bekijken of je ervaart de omgeving als bedreigend.
 • Kortdurende psychotische reacties. Komen niet zo vaak voor en verdwijnen meestal na enkele uren. Je krijgt last van hallucinaties en waandenkbeelden, die zeer beangstigend kunnen zijn.
  Dit kan echter ook wijzen op een 'psychosegevoeligheid'. In dat geval wordt verder gebruik sterk ontraden.

Verstoring van het geheugen, de concentratie en het logisch denken

 • Cannabisgebruik heeft vooral een tijdelijke invloed op het kortetermijn geheugen. Het wordt ook moeilijker je aandacht ergens op te richten en een logische gedachtengang te volgen. Deze fenomenen zullen vanzelf verdwijnen na enkele uren.

Verminderde rijvaardigheid

 • Cannabis vermindert de rijvaardigheid. De reactietijd vertraagt, de waarneming en motoriek verslechteren en de aandacht neemt af.
 • Het blijkt wel dat ervaren gebruikers zich dikwijls bewust zijn van deze nadelen en ze proberen te compenseren door extra voorzichtig te rijden. Maar omdat er zich echter altijd speciale of gevaarlijke situaties kunnen voordoen, blijft rijden onder invloed steeds gevaarlijk.
 • Onder invloed van cannabis verdubbelt je kans om een ongeval te veroorzaken.

Op lange termijn

Verstoring van verstandelijke functioneren

 • Bij langdurig en zwaar gebruik kan de verstoring van de verstandelijke functies langer aanhouden. Het is mogelijk dat bij jongeren (16 jaar of jonger) die zwaar gebruiken er blijvende schade ontstaat omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn.
 • Overmatig cannabisgebruik heeft bij jongeren daarom vaak een negatief effect op de schoolresultaten. Dikwijls gaat dit overmatig gebruik samen met andere problemen.

Burn-out

 • Er is soms sprake van een 'cannabis burn-outsyndroom' met verminderde ambitie, verstrooidheid, slechtere communicatievermogens en onhandigheid in de omgang met anderen.
 • Zware cannabisgebruikers worden soms passief, slapen veel en tonen nog weinig interesse voor hun omgeving.

Psychosegevoeligheid

 • Cannabis kan bij mensen die daarvoor gevoelig zijn een psychose opwekken of verergeren. Het kan ook een terugval in een eerdere psychose uitlokken. Dit doet zich vooral voor bij jongeren die veel gebruiken.
 • Het is echter nog een open vraag of cannabisgebruik op zich een psychose kan veroorzaken.
 • Lees meer bij het thema 'Cannabis en psychose'

Depressie?

 • Volgens onderzoek blijkt er een matig verband te zijn tussen veelvuldig cannabisgebruik en depressie bij jongeren. De aard van dit verband is echter nog niet duidelijk.

Afhankelijkheid of verslaving

 • Langdurig en frequent cannabisgebruik kan aanleiding geven tot afhankelijkheid (verslaving). Hoe jonger de gebruiker, hoe frequenter en langduriger het gebruik, hoe groter de verslavingskans.
 • Er ontstaat het gevoel niet meer zonder cannabis te kunnen functioneren. Een aantal zware gebruikers blijken ook last te krijgen van ontwenningsverschijnselen bij stoppen met gebruik.
 • Lees meer hierover bij 'afhankelijkheid' »

Meer info