Cannabis: risico's op psychisch gebied

Risico's van cannabisgebruik op het vlak van psychisch functioneren:

Op korte termijn

 • Angstig en verward worden of 'flippen'. Dit kan vooral bij beginnende gebruikers voorkomen die de effecten niet kennen of te veel gebruikt hebben. Ze krijgen hartkloppingen en kunnen in paniek geraken. Op zich is dit niet gevaarlijk, maar wel bijzonder onaangenaam.
 • 'Paranoïde' gevoelens. Dit kan ook meer ervaren gebruikers overkomen, vooral wanneer ze zich op een onbekende plaats bevinden of tussen een grote groep mensen. Je krijgt dan het gevoel dat anderen je bekijken of je ervaart dreiging.
 • Verstoring van het geheugen, de concentratie en het logisch denken. Cannabisgebruik heeft vooral een tijdelijke invloed op het kortetermijn geheugen. Het wordt ook moeilijker je aandacht ergens op te richten en een logische gedachtengang te volgen. Deze fenomenen verdwijnen vanzelf na enkele uren.
 • Cannabis vermindert de rijvaardigheid. De reactietijd vertraagt, de waarneming en motoriek verslechteren en de aandacht neemt af. Het blijkt wel dat ervaren gebruikers zich dikwijls bewust zijn van deze nadelen en ze proberen te compenseren door extra voorzichtig te rijden. Omdat er zich echter altijd speciale of gevaarlijke situaties kunnen voordoen, blijft rijden onder invloed altijd gevaarlijk.
 • Kortdurende psychotische reacties. Komen zelden voor en verdwijnen meestal na enkele uren. Je krijgt last van hallucinaties en waandenkbeelden, die zeer beangstigend kunnen zijn.

Op lange termijn

 • Bij langdurig zwaar gebruik kan de verstoring van de verstandelijke functies langer aanhouden. Het is mogelijk dat bij jongeren die zwaar gebruiken er blijvende schade ontstaat omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn. Overmatig cannabisgebruik heeft bij jongeren ook een negatief effect op de schoolresultaten. Dikwijls gaat dit overmatig gebruik samen met andere problemen.
 • Er is soms sprake van een 'cannabis burn-outsyndroom': verminderde ambitie, verstrooidheid, slechtere communicatievermogens en onhandigheid in de relaties met andere mensen. Problematische cannabisgebruikers worden passief, slapen veel en tonen nog weinig interesse voor hun omgeving.
 • Cannabis kan bij mensen die daarvoor gevoelig zijn een psychose opwekken of verergeren. Het kan ook een terugval in een eerdere psychose uitlokken. Dit doet zich vooral voor bij jongeren die veel gebruiken. Men kan echter niet stellen dat cannabis bij iedereen een psychose kan veroorzaken.
 • Er blijkt een matig verband te zijn tussen overmatig cannabisgebruik en depressie bij jongeren. De aard van dit verband is echter nog niet duidelijk.
 • Langdurig en frequent cannabisgebruik kan aanleiding geven tot afhankelijkheid. Het gevoel niet meer zonder cannabis te kunnen functioneren en last te krijgen van ontwenningsverschijnselen bij stoppen van het gebruik.
  Lees meer hierover bij 'afhankelijkheid' »

Terug naar boven

 
Advies De DrugLijn

Share: