Cannabis: sociale risico's

Vooral zwaar cannabisgebruik kan duidelijke effecten hebben op het sociale functioneren en een aantal nadelen met zich meebrengen.

cannabis sociale risico's

  • Langdurig overmatig cannabisgebruik kan er toe leiden dat je sociale contacten gaat beperken tot andere gebruikers. Kennissen of vrienden die matig of niet gebruiken worden na verloop van tijd eerder vermeden. Uiteindelijk ga je alleen nog om met 'gelijkgestemden' en kom je zodoende in een sociaal isolement terecht.
  • Hoewel cannabisgebruik op zichzelf geen ander zwaarder druggebruik veroorzaakt, kan het omgaan met mensen die ook andere illegale drugs gebruiken ervoor zorgen dat je er zelf mee gaat experimenteren.
  • Cannabis kan gebruikt worden om met spanningen of problemen om te gaan. Bij jongeren kan dit soort overmatig gebruik invloed hebben op de persoonlijke ontwikkeling en de sociale vaardigheden. Jezelf voortdurend terugtrekken in een cannabisroes (al of niet met anderen) beperkt je horizon en je mogelijkheden.
  • Gebruik, maar zeker overmatig gebruik, heeft effect op je omgeving. Bijvoorbeeld als je gebruikt om problemen uit de weg te gaan. Of als cannabisgebruik je enige vorm van ontspanning is. Dan kunnen er conflicten ontstaan met ouders, je partner, je school of je werk.
  • Cannabisgebruik kan ook aanleiding zijn voor problemen met politie of gerecht.