Hoe werkt de zelfhulp?

De online zelfhulp is een volledig geautomatiseerd stappenprogramma, waar geen hulpverlener aan te pas komt. Je gaat zelfstandig aan de slag om meer zelfcontrole te krijgen. Het programma duurt 12 weken. Elke week krijg je via de website een bericht van ons met tips om het programma verder te zetten.

Hoe werkt de zelfhulp cannabis

Deel 1: voorbereiding en een voorlopig doel stellen

Dit gedeelte volgt onmiddellijk na de registratie en duurt ongeveer 20 minuten.

  • Er wordt gevraagd om in te vullen hoeveel je gemiddeld gebruikt per dag en per week. Dit is het startpunt voor verandering.
  • Vervolgens wordt gevraagd de voor- en nadelen van cannabisgebruik tegen elkaar af te wegen.
  • Tenslotte wordt gevraagd om een eerste voorlopige doelstelling te maken rond gebruik (minderen of stoppen). Deze doelstelling kan je later nog aanpassen en uitwerken.

Deel 2: uitvoering

Dit gedeelte duurt 12 weken.

  • Er wordt gevraagd om dagelijks je 'cannabisdagboek' in te vullen. Hierin kan je noteren hoeveel zin je had om te gebruiken, hoeveel je gebruikt hebt, wanneer dat gebeurd is en onder welke omstandigheden. Je kan dan je eigen evolutie volgen aan de hand van grafieken en tabellen.
  • Ga dan eens na wat je echt belangrijk vindt in je leven. Helpt cannabis daarbij? 
  • Om je op weg te helpen bij het verkrijgen van meer zelfcontrole moet je een aantal afspraken met jezelf maken. Zal je bepaalde plaatsen, personen of gelegenheden een tijdje vermijden? Ga je iets anders in de plaats doen?
  • Daarna komen jouw risicosituaties aan bod. Het gaat hierbij om die momenten, plaatsen of gebeurtenissen waarbij je de neiging kan hebben om (meer) te gebruiken dan je bedoeling is.
  • Je zal moeten bekijken hoe je deze risicosituaties wilt aanpakken. Het gaat immers niet enkel over minder drugs gebruiken, maar ook om de gewoontes die met het gebruik samenhangen.
  • Tenslotte zal je gevraagd worden op voorhand rekening te houden met momenten van terugval.

Bekijk een demo

Ben je er klaar voor?

Motivatie om te minderen of te stoppen met cannabis speelt een doorslaggevende rol. Wanneer je er nu reeds van uitgaat dat de voordelen van je huidige gebruik groter zijn dan de nadelen, dan zal je waarschijnlijk weinig baat vinden bij het zelfhulpprogramma.

Het is ook mogelijk dat je wel iets aan je gebruik wilt veranderen, maar dat je er nu nog niet klaar voor bent.