Terug

Jongeren en cannabis

jongeren

Onder jongeren is de meest gebruikte drug nog steeds alcohol. Wat 'illegale' drugs betreft is dat cannabis.

De beginleeftijd bij Vlaamse jongeren voor cannabis blijkt gemiddeld rond 15-16 jaar te liggen.

  • Ongeveer 13% van jongeren geeft aan 'ooit' cannabis gebruikt te hebben, waarvan een kleine 10% reeds voor 15 jaar. Een gedeelte hiervan is er weer mee gestopt.
  • Het aantal jongeren dat in het 'voorbije jaar' (2018) gebruikte bedraagt 11%. Slechts een klein gedeelte van hen gebruikt regelmatig cannabis.

Deze cijfers zijn terug te vinden in de leerlingenbevraging van de VAD 2017-2018.

Wat Europa in zijn geheel betreft blijkt dat jongeren over het algemeen later met cannabis beginnen te experimenteren dan voorheen (ESPAD onderzoek).

Cannabis en leefwereld

Onderzoek geeft aan dat cannabis tot de leefwereld van de meeste jongeren behoort. Wat wil zeggen dat ze het product kennen en/of weten hoe ze eraan moeten geraken. Dit laatste geldt ook voor jongeren die nooit cannabis gebruikten.

Het betekent echter niet dat jongeren cannabisgebruik ook accepteren en goedkeuren. Integendeel, 89% van de 12- tot 18-jarigen keurt het af. Zeker wanneer het regelmatig gebruik betreft.

Jonge hersenen

De voorbije jaren is steeds meer bekend geworden over de ontwikkeling van de hersenen. Terwijl men vroeger dacht dat de hersenen rond de puberteit 'volgroeid' waren, dan weten we ondertussen beter. De hersenen blijken zich te vormen tot 23-24 jaar. Vooral tijdens de puberteit treden er grote veranderingen op, zeker wat betreft de uitgroei van de prefrontale cortex. THC kan een verstorende invloed uitoefenen op deze uitgroei.

Vanuit diverse onderzoeken zijn er aanwijzingen dat frequent cannabisgebruik vanaf jonge leeftijd (voor 18 jaar) de kans vergroot op cognitieve stoornissen (verminderde verstandelijke mogelijkheden), ongewenste psychische bijwerkingen (angstaanvallen, paranoia en psychose), verminderde schoolprestaties, schooluitval, en cannabisverslaving.

Wat de kans op verslaving betreft bij de gehele groep van cannabisgebruikers wordt vaak 10% vernoemd. Voor jongere gebruikers zou dit aandeel groter zijn volgens enkele onderzoeken: namelijk 1 op 7 tot zelfs 1 op 3. Het gaat hier dan wel om jongeren die vaak (dagelijks of bijna dagelijks) gebruiken, gedurende langere tijd.

Bij het bovenstaande dient wel vermeld te worden dat overmatig cannabisgebruik bij jongeren doorgaans niet op zichzelf staat, maar vaak samengaat met psychische, sociale en familiale problemen. De vraag is dan 'kip of ei?'

THC is echter niet de enige boosdoener die het puberbrein kan verstoren. De hersenen blijken rond die leeftijd bijzonder gevoelig voor giftige invloeden van buitenaf. Bij alcohol is dat bijvoorbeeld overduidelijk. Veel drinken vanaf jonge leeftijd kan beschadigingen tot gevolg hebben die duidelijk aantoonbaar zijn op hersenscans. Hetzelfde blijkt te gelden voor GHB en ketamine.

Uit de veelheid aan onderzoeken over druggebruik en hersenwerking kan kort gezegd 1 conclusie getrokken worden waar ongeveer iedereen het over eens is: alle drugs kunnen een schadelijke invloed hebben op de hersenen, vooral bij frequent gebruik vanaf jonge leeftijd.

Terug