Terug

Cannabishulp vernieuwd

cannabishulp vernieuwd

Eind december 2020 werd Cannabishulp vernieuwd. Hierbij werd een online zelfhulpprogramma toegevoegd, eigenlijk hetzelfde als dat van Drughulp. Daarnaast werd ook het online begeleidingsprogramma van Cannabishulp en Drughulp tot één geheel verwerkt, met enkele aanpassingen voor deelnemers die zich via Cannabishulp aanmelden. Vandaar ook de titel 'Cannabishulp & Drughulp' bovenaan de pagina's.

Voor Cannabishulp in zijn geheel zijn volgende zaken veranderd:

 • De volledige website werd 'responsive' gemaakt, wat wil zeggen dat ze zich zal aanpassen aan verschillende formaten van beeldschermen (desktop, laptop, tablet en smartphone).
 • Het publieke informatiegedeelte van Cannabishulp blijft als aparte website bestaan en heeft de vroegere vormgeving grotendeels behouden. De geboden informatie werd gedeeltelijk herwerkt en aangevuld. Er is een rubriek 'Thema's' bijgekomen waarin verschillende onderwerpen over cannabis en cannabisgebruik worden uitgediept. Deze rubriek vervangt de vroegere Cannabishulp blog.
 • Er is een eigen online zelfhulpprogramma toegevoegd. Dit zelfhulpprogramma voor cannabisproblemen is dat van Drughulp, met enkele aanpassingen voor deelnemers die zich via Cannabishulp aanmelden. Vroeger werd voor online zelfhulp verwezen naar het zelfhulpprogramma van De DrugLijn
 • Het online begeleidingsprogramma (met hulpverlening via chat) is samengevoegd met het bestaande programma van Drughulp, met enkele aanpassingen voor deelnemers die zich via Cannabishulp aanmelden.
  • Zo is er optioneel de mogelijkheid om naast cannabis nog een ander product te selecteren waar een deelnemer problemen mee ondervindt.
  • In het programma is een module rond waarden toegevoegd  ('wat vind je écht belangrijk in je leven en helpt cannabis daarbij of net niet?').
  • Verder is de bibliotheek met bijkomende informatieve teksten sterk uitgebreid.

Is er iets veranderd voor bestaande deelnemers van de online begeleiding?

Deelnemers die actief waren in het oude programma zullen een aantal wijzigingen opmerken:

 • een vernieuwde algemene vormgeving,
 • een vernieuwde homepagina in het programma,
 • de mogelijkheid om optioneel een tweede product te registreren in het cannabis/drugdagboek,
 • de nieuwe 'waarden' module
 • en een meer uitgebreide bibliotheek.

Alles wat ingevuld werd in het oude programma wordt ook in het nieuwe programma weergegeven. De vroegere oefeningen zijn nog steeds aanwezig, enkel in een nieuwe vormgeving. Je zal dus geen gegevens kwijt zijn. Ook het contact met je hulpverlener zal op een gelijkaardige wijze verlopen.

Inloggen voor bestaande deelnemers

 • Wanneer je vroeger via de website inlogde op de publieke intropagina van het begeleidingsgedeelte, dan verandert er niets. Je logingegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) blijven dezelfde. Wanneer je op de button 'online begeleiding' klikt, dan vind je nog steeds het login kader bovenaan de pagina.
 • Wanneer je vroeger inlogde door de URL 'cannabishulp.be/begeleiding' in de adresbalk te typen, dan zal je automatisch doorverwezen worden naar de huidige juiste pagina. Idem wanneer je de loginpagina als een 'favoriet' hebt opgeslagen in je internetbrowser.

Terug