Terug

GRIP: zelfhulp voor partners, ouders en kinderen

druglijn zelfhulp GRIP

De DrugLijn lanceerde zelfhulpmodules voor partners, ouders en kinderen van mensen met alcohol- of drugproblemen.

Het is mmers duidelijk dat voor iedereen die met drank, drugs, pillen, gokken en gamen in de problemen komt, er meestal een veelvoud aan mensen rondom die persoon zijn die daar mee onder lijden.

Zeker kinderen ervaren vaak een hoge drempel om met vragen, gevoelens en bezorgdheden over mama of papa naar buiten te komen. GRIP voor kinderen zet in op de veerkracht en de beschermende factoren waar kinderen kunnen op terugvallen. Maar ook partners en ouders voelen zich vaak machteloos tegenover de problemen die het gevolg zijn van problematisch alcohol- of druggebruik.

De GRIP zelfhulp omvat vijf delen die in een zelf gekozen volgorde afgewerkt kunnen worden. Ze omvatten oefeningen die jongeren, partners en ouders onder andere laten stilstaan bij hun eigen sterktes, talenten en gevoelens. Daarnaast kan een kennistest beter begrip van alcohol- en drugproblemen bijbrengen. Verder biedt het handvaten om in kaart te brengen welke steunfiguren iemand rondom zich heeft.

GRIP voor kinderen richt zich op jongeren vanaf de tienerleeftijd of vanaf het moment dat ze in hun ontwikkeling op zoek gaan naar de eigen identiteit en over zichzelf en de thuissituatie beginnen na te denken.

Laagdrempeligheid, maar ook privacy staan bij GRIP voorop. Daarom is het niet nodig om je op de website in te loggen. Om te voorkomen dat wie slechts een paar delen afwerkt daar later niet verder aan kan werken, bestaat de mogelijkheid om na elk deel een unieke link op te slaan of een pdf bestand naar zichzelf door te mailen.

Naarmate de onderdelen afwerkt worden, kan er een unieke poster aangemaakt worden op basis van de persoonlijke antwoorden. Die persoonlijke poster kunnen deelnemers achteraf downloaden, printen of via mail naar zichzelf sturen. Dit is niet enkel een stimulans, maar zorgt er ook voor dat er iets ‘tastbaars’ overblijft van de moeite die een deelnemer doet om met GRIP te werken.

Er zijn drie verschillende modules:

Terug