Terug

Canadese richtlijnen cannabisgebruik

Recreatief cannabisgebruik werd onder bepaalde voorwaarden gelegaliseerd in Canada. Daarom publiceerde het Canadese 'Centre for Addiction and Mental Health' (CAMH) 10 wetenschappelijk onderbouwde en door gezondheidsexperts onderschreven aanbevelingen om gezondheidsrisico's bij cannabisgebruik te beperken.

Canadese richtlijnen cannabisgebruik

Wat zijn de richtlijnen?

1. Alle risico's vermijden door niet te gebruiken

Dit is natuurlijk een open deur intrappen, maar aangezien cannabis een drug is zijn er altijd risico's aan het gebruik verbonden. Wil je geen risico's lopen, gebruik dan niet.

2. Gebruik geen cannabis op jonge leeftijd

Cannabisgebruik vanaf jonge leeftijd blijkt de risico's aanzienlijk te verhogen. O.a. volgende punten worden vermeld vanuit onderzoek: grotere kans op afhankelijkheid, lagere schoolprestaties, sneller afhaken op school, geheugenproblemen, depressieve klachten en sneller optreden van psychotische stoornissen (wanneer iemand daar kwetsbaar voor is).

Over het algemeen wordt een leeftijdsgrens van 16 jaar genoemd in de onderzoeken. Preventief is 18 jaar echter meer aanbevolen.

3. Neem voldoende pauzes tussen het gebruik

Gebruik met hoge frequentie (dagelijks of bijna dagelijks) zal de kans op het ontstaan van sociale en/of psychologische problemen doen toenemen. Zoals: ontwikkelen van afhankelijkheid (verslaving), verminderen van verstandelijke capaiteiten (hoewel dit recupereert na minderen of stoppen met gebruik), hogere kans op depressie (+ suïcidaliteit) en psychotische stoornissen. Wat deze laatste twee betreft is er sprake van een samengaan, zonder dat via wetenschappelijk onderzoek een eenduidig oorzakelijk verband kon vastgesteld worden.

De richtlijn blijft hier nog vrij vaag (enkel 'niet dagelijks of bijna dagelijks'). De initiatiefnemers van de 'Global Drug Survey' geven meer suggesties: lees meer

4. Vermijd riskante rookgewoontes

De meeste cannabisgebruikers doen dat door te roken, doorgaans in combinatie met tabak. Onrechtstreeks zorgt dit voor gezondheidsrisico's, vooral op het gebied van de ademhaling. Maar bovendien hebben veel gebruikers de neiging om extra diep te inhaleren en de rook langer vast te houden. Dit maakt dat de schadelijke verbrandingsstoffen sterker kunnen inwerken. Zonder dat er daarom een groter effect van de cannabis optreedt.

Er werd echter niet aangetoond dat cannabis op zich het risico op kanker zou verhogen. De meer schadelijke rookgewoontes doen dit echter wel.

5. Kies meer veilige gebruiksmethodes

In plaats van te roken wordt aanbevolen om cannabis te gebruiken opgelost in vloeistof (zoals thee) of vewerkt in voedingswaren (zoals 'spacecake'). Deze laatste gebruikswijze kan het wel moeilijker maken om goed te doseren.

Een aanzienlijke gezondheidswinst zou kunnen behaald worden door het gebruik van verdampers ('vaporizers'). Hierbij wordt de cannabis net voldoende verhit om te verdampen, waarbij echter geen verbranding optreedt. De bijzonder schadelijke verbrandingsstoffen worden hierdoor vermeden.

cannnabis verdampers vaporizers

6. Gebruik cannabis met lagere THC of met een evenwichtige THC en CBD verhouding

Cannabis die een hoge dosis THC (het werkzame bestanddeel) bevat geeft veel sneller ongewenste effecten zoals misselijkheid, opgejaagdheid, verwardheid, angstaanvallen of 'paranoia'. Wanneer de cannabis ook voldoende CBD (cannabidiol) bevat dan zal dit de effecten 'verzachten', waardoor minder snel ongewenste bijwerkingen optreden.

7. Cannabis en rijden gaan niet samen

Hoewel cannabis de rijvaardigheden minder verstoort dan alcohol, verhoogt toch de kans op ongevallen wanneer iemand onder invloed is. Sommige gebruikers proberen dit te compenseren door voorzichtiger en trager te rijden, maar toch zijn aandacht en concentratievermogen aangetast. 

Er wordt aanbevolen om minstens 3-4 uren te wachten met verkeersdeelname na gebruik. Langer, indien de effecten nog steeds voelbaar zouden zijn.

8. Gebruik geen synthetische cannabinoïden

Deze producten zijn volkomen onvoorspelbaar wat de effecten betreft en kunnen zelfs zeer ernstigie gezondheidsrisico's inhouden.

9. Gebruik niet als je tot een risicogroep behoort

Als risicogroepen worden vermeld: zwangere vrouwen, mensen met psychische problemen (zoals depressie en psychosegevoeligheid) en ouderen met ernstige cardiovasculaire problemen.

We kunnen hieraan toevoegen dat het afgeraden is om cannabis te gebruiken wanneer je je niet goed in je vel voelt, zelf al is er geen sprake van psychische problemen.

Meer info

Terug